Mostrant resultats per "Educació" (65 resultats)

Projectes

Formació Professional

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat laboral.

Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA)

#elpratparticipa - Procés obert -

Ajuts de menjador escolar

Espai d'informació sobre la tramitació dels ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal per al curs 2021-2022

Jornades FP.Prat 2020

Espai de trobada i debat entre diferents professionals relacionats amb la Formació Professional.

Projecte comú #Jardigital

Projecte comú que aposta per el treball de la Cultura Digital amb una óptica intergeneracional.

Preinscripció de Batxillerat Curs 2021-22

Preinscripció Ensenyaments de formació professional. Curs 2021-22

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció.

Jornades FP.Prat 2019

Espai de trobada i debat entre diferents professionals relacionats amb la Formació Professional.

19a Cantata Ciutat del Prat: Ràdio Cantata

Camins escolars

Procés participatiu, prova pilot, per al disseny dels Camins Escolars, al Prat. - Procés finalitzat -

Consell d'Educació Municipal

Òrgan de participació, consulta i assessorament ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativ...

Pressupostos participatius 2017 - 2019 Resultats

Informació sobre el resultat dels pressupostos participatius

Formació Professional

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat laboral.

Consell de l'FP

Plataforma estable de treball del personal professional, tècnic i el professorat de les dues administracions que oper...

FP Dual

Modalitat de la FP on l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat product...

Jornades FP.Prat

Jornades que tenen com a objectiu enfortir la connexió entre la formació i el mercat de treball, per millorar la form...

Portes obertes i preinscripció ensenyaments postobligatoris. Curs 2021-2022

Informació sobre el procés de preinscripció per ensenyaments postobligatoris.

Ajuts per a activitats d'estiu i extraescolars

Ajuts municipals per a les actviitats d'estiu i extraescolars

Fòrum de Treballs de Recerca "Ciutat del Prat"

Treballs d’investigació i recerca que es duen a terme als instituts del Prat. S'exposen a la ciutadania una mostra d'...

Preinscripció a Primer Cicle d'Educació Infantil: Escoles Bressol Municipals i Llars d'Infants de la Generalitat. Curs 2021/22

Informació sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol municipal i la llar d'infants, curs 2021-2022

Preinscripció a escoles i instituts, curs 2021-2022

Informació sobre el procés de preinscripció a escoles i instituts, curs 2021-2022

19a Cantata Ciutat del Prat: Som el futur

PratFamílies 0-3

Cicle de xerrades per a famílis d'infants de 0 a 3 anys.

El PRATfamílies

Impulsar i coordinar accions de formació i dinamització per a les famílies amb fills i filles en edat escolar

SORELL (Sostenibilitat i Reutilització de llibres)

Jornada Tothom Educa

Tothom Educa és un punt de trobada de tota la nostra comunitat educativa per reflexionar sobre la participació de les...

Altres ensenyaments

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra acció de formació.

Formació Professional (Inicial)

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat laboral.

Batxillerat

Etapa d’escolarització optativa oberta a persones de qualsevol edat.

Secundària

Etapa d’escolarització obligatòria per a nois i noies de 12 a 16 anys.

Infantil i Primària

Etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 3 a 12 anys.

Infants de 0 a 3 anys

L’etapa escolar de 0 a 3 anys té un caràcter plenament educatiu, però no és obligatòria.

Orientació educativa

Conjunt d’accions coordinades per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.

Escoles Bressol Municipals

Educació no obligatòria adreçada a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.

Serveis

Aula Integral de Suport (AIS)

És un recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integr...

Serveis per a famílies amb infants de 0 - 3 anys

Espai familiar, espai nadó i espai Joc

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar.

Cessió d’espais a entitats

Fora de l’horari lectiu, s’ofereixen els espais dels centres educatius públics del municipi per a la realització d'ac...

Equipaments

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Escola del Parc

Escola Oficial d'Idiomes

Escola Mare de Déu del Carme (seu 2)

Escola Nostra Senyora del Mar - García Lorca

Escola Bressol La Granota

Escola Bressol la Blaveta

Institut Ribera Baixa

Institut Baldiri Guilera

Institut les Salines

Escola Jaume Balmes

Escola Bressol Sol Solet

Institut Illa dels Banyols

Escola Can Rigol

Institut Escola del Prat

Escola d’Adults Terra Baixa

Llar d'infants Dumbo

Institut Escola Pepa Colomer

Escola Jacint Verdaguer

Institut Estany de la Ricarda

Escola Sant Jaume

Escola Galileo Galilei

Escola Bernat Metge

Escola Charles Darwin

Escola Honorable Josep Tarradellas

Escola Joan Maragall