Mostrant resultats per "Educació" (93 resultats)

Projectes

Visibilitzem les dones del Prat

Al Prat Igualem!

Preinscripció Cicles formatius, PFI i IFE. Curs 2024-25

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció.

Al Prat Igualem!

Preinscripció de Batxillerat Curs 2024-25

Jornades FP.Prat 2024

Espai de trobada i debat entre diferents professionals relacionats amb la Formació Professional.

20a Cantata Ciutat del Prat

Preinscripció ensenyaments per a persones adultes curs 2024-2025: del 20 al 28 de juny de 2024

Ajuts de menjador escolar

Espai d'informació sobre la tramitació dels ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal per al curs 2023-2024

Taula de treball de El Pratijoc

La Taula de Treball del Pratijoc és un espai de coordinació on hi ha representació de cada entitat de Lleure de la ci...

Jornades FP.Prat 2023

Espai de trobada i debat entre diferents professionals relacionats amb la Formació Professional.

Preinscripció de Batxillerat Curs 2023-24

Preinscripció Cicles formatius, PFI i IFE. Curs 2023-24

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció.

Preinscripció a Primer Cicle d'Educació Infantil: Escoles Bressol Municipals i Llar d'Infants de la Generalitat. Curs 2024-2025

Informació sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol municipal i la llar d'infants, curs 2023-2024

Assessoria de Mobilitat Internacional

A l'assessoria de mobilitat internacional del Lloro una professional us ajudarà a planificar el vostre projecte fora ...

Lleure Educatiu

Consell d'Adolescents

El Consell d'Adolescents és un espai de participació on nois i noies del municipi d’entre 12 i 16 anys podran col·lab...

El Món dels Videojocs

Projecte d'aprenentatge i creació de videojocs co-dissenyat per l'Escola Jacint Verdaguer i el Centre Cívic Jardins d...

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

La unitat d’escolarització compartida (UEC) és un servei d’atenció d’acompanyament personalitzat, que complementa l’a...

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és un projecte educatiu amb utilitat social que es fonamenta amb la proposta metodològica d’apre...

Formació Professional

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat laboral.

Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA)

#elpratparticipa - Procés finalitzat -

Jornades FP.Prat 2020

Espai de trobada i debat entre diferents professionals relacionats amb la Formació Professional.

Projecte comú #Jardigital

Projecte comú que aposta per el treball de la Cultura Digital amb una óptica intergeneracional.

Preinscripció de Batxillerat Curs 2022-23

Preinscripció Cicles formatius, PFI i Programa Noves Oportunitats. Curs 2022-23

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció.

Jornades FP.Prat 2019

Espai de trobada i debat entre diferents professionals relacionats amb la Formació Professional.

Camins escolars

Procés participatiu, prova pilot, per al disseny dels Camins Escolars, al Prat. - Procés finalitzat -

Consell d'Educació Municipal

Òrgan de participació, consulta i assessorament ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat educativ...

Institut Rosa Ribas Parellada

Centre d'educació secundària obligatòria (ESO) de dues línies que entrarà enfuncionament el curs 2019 - 2020

Pressupostos participatius 2017 - 2019 Resultats

Informació sobre el resultat dels pressupostos participatius

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat laboral.

Consell de l'FP

Plataforma estable de treball del personal professional, tècnic i el professorat de les dues administracions que oper...

FP Dual

Modalitat de la FP on l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat product...

Jornades FP.Prat

Jornades que tenen com a objectiu enfortir la connexió entre la formació i el mercat de treball, per millorar la form...

Ajuts per a activitats d'estiu i extraescolars

Ajuts municipals per a les actviitats d'estiu i extraescolars

Fòrum de Treballs de Recerca "Ciutat del Prat"

Treballs d’investigació i recerca que es duen a terme als instituts del Prat. S'exposen a la ciutadania una mostra d'...

Preinscripció a Primer Cicle d'Educació Infantil: Escoles Bressol Municipals i Llar d'Infants de la Generalitat. Curs 2022/23

Informació sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol municipal i la llar d'infants, curs 2022-2023

Preinscripció a escoles i instituts, curs 2022 - 2023

Informació sobre el procés de preinscripció a escoles i instituts, curs 2022 - 2023

PratFamílies 0-3

Cicle de xerrades per a famílis d'infants de 0 a 3 anys.

El PRATfamílies

Impulsar i coordinar accions de formació i dinamització per a les famílies amb fills i filles en edat escolar

Subvenció per a projectes educatius de les AMPA i les AFA

Ajuts per a activitats extraescolars, reutilització de llibres de text, material informàtic...

SORELL (Sostenibilitat i Reutilització de llibres)

Jornada Tothom Educa

Tothom Educa és un punt de trobada de tota la nostra comunitat educativa per reflexionar sobre la participació de les...

Mercat d’intercanvi de joguines

Doneu una segona vida a les joguines i fomenteu el consum responsable i la solidaritat.

Les AFA i les AMPA a la Mostra Entitats

Les AMPA i les AMPA del Prat donen a conèixer la seva missió atenent conjuntament un estand a la Mostra d'Entitats.

Les AFA i AMPA al Carnaval del Prat

Les AMPA i les AFA del Prat tenen una arrelada tradició en la participació en el Carnaval del Prat.

Suport a les AFA i les AMPA

Les AFA i les AMPA són un actiu en l’àmbit educatiu que cal fomentar, cuidar i potenciar.

Altres ensenyaments

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra acció de formació.

Formació Professional (Inicial)

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat laboral.

Batxillerat

Etapa d’escolarització optativa oberta a persones de qualsevol edat.

Secundària

Etapa d’escolarització obligatòria per a nois i noies de 12 a 16 anys.

Infantil i Primària

Etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 3 a 12 anys.

Infants de 0 a 3 anys

L’etapa escolar de 0 a 3 anys té un caràcter plenament educatiu, però no és obligatòria.

Pla Educatiu d'Entorn

Conjunt de mesures per garantir l’èxit educatiu, la convivència i el reforç de la xarxa educativa.

Lliçó inaugural del curs

Acte de retrobament de tota la comunitat educativa del Prat.

Xarxa d'Orientació del Prat

Conjunt d’accions coordinades per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.

Guia de la ciutat per als infants

Descobriu els llocs de la ciutat que més us interessen!

Escoles Bressol Municipals

Educació no obligatòria adreçada a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys.

Serveis

Aula Integral de Suport (AIS)

És un recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integr...

Serveis per a famílies amb infants de 0 - 3 anys

Espai familiar, espai nadó i espai Joc

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar.

Cessió d’espais a entitats

Fora de l’horari lectiu, s’ofereixen els espais dels centres educatius públics del municipi per a la realització d'ac...

Escola d’estiu

Servei educatiu opcional durant el mes de juliol.

Equipaments

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Escola del Parc

Escola Oficial d'Idiomes

Llar d'infants Little Ones

Centre de Normalització Lingüística

Escola Nostra Senyora del Mar - García Lorca

Escola Mare de Déu del Carme (seu 2)

Escola Bressol La Granota

Escola Bressol la Blaveta

Institut Ribera Baixa

Institut Illa dels Banyols

Escola Can Rigol

Institut Escola del Prat

Escola d’Adults Terra Baixa

Llar d'infants Dumbo

Institut Baldiri Guilera

Institut les Salines

Escola Jaume Balmes

Escola Bressol Sol Solet

Escola Bernat Metge

Escola Charles Darwin

Escola Honorable Josep Tarradellas

Escola Joan Maragall

Institut Escola Pepa Colomer

Escola Jacint Verdaguer

Institut Estany de la Ricarda

Escola Sant Jaume

Escola Galileo Galilei