Escola Ramon Llull

Escola Ramon Llull

Adscrita als instituts Baldiri Guilera i Ribera Baixa.

La línia metodològica de la nostra escola es basa en la implementació de metodologies actives: treball competencial, per projectes, investigació/recerca, aprenentatge servei…
La nostra proposta és aprendre, des de l’acció, el foment de l’autonomia personal, la gestió de les emocions, l’aprenentatge cooperatiu i l’ús de les noves tecnologies… En definitiva, la
preparació dels nostres alumnes per a la seva integració en la societat canviant del segle XXI.
I com a escola innovadora no ho fem sols. Participem en l’entorn formant part dels projectes i xarxes que ens acompanyen en la nostra formació i ens ajuden a créixer com a professionals.
Dins d’aquesta vessant tenim projectes singulars de llengua anglesa i educació artística.

 • Projecte SORELL de reutilització de llibres de text
 • Projecte d’anglès: al cicle mitjà i superior en grups desdoblats amb la intervenció de dos mestres especialistes per potenciar el desenvolupament de la llengua oral i la  funcionalitat de la llengua en situacions reals comunicatives
 • Treball interdisciplinari amb la presència de dues mestres a l’aula (aprenentatge per projectes, aprenentatge basat en problemes, mètode científic/ investigació)
 • Activitats complementàries per ampliar el currículum
 • SEP postlectiu en franja de migdia per al suport escolar personalitzat
 • Formació permanent del professorat i participació del professorat en: Xarxa de competències bàsiques, Xarxa tecnologia de la informació, Xarxa d’educació física,
  Xarxa de coordinació primària i secundària.
 • Coordinació permanent amb serveis externs: CSMIJ, CREDA, Serveis Socials
 • Servei de logopèdia i atenció psicopedagògica
 • Servei de menjador, amb migdiada a P3
 • Oferim activitats extraescolars a la tarda per a totes les edats
 • Servei d’acollida de 7.30 a 9.00 del matí
 • 19 aules de tutoria
 • 2 aules d’educació especial
 • 2 aules de desdoblaments
 • Gimnàs equipat i 2 vestidors amb dutxes, calefacció i aigua calenta
 • Sala multifuncions (equipada amb equip de projecció)
 • Biblioteca (amb racó d’informàtica)
 • Aules de música, llengua anglesa, ciències i informàtica amb l’equipament adient (instruments musicals, laboratori d’idiomes, instruments i equips per a l’experimentació, ordinadors…) per impartir l’àrea
 • Totes les aules d’educació infantil, educació primària, les aules de les diferents especialitats i la biblioteca són aules interactives (pissarra digital, ordinador i equip de projecció).

Temes relacionats

Institut Baldiri Guilera

Ofereix una educació integral i de qualitat, adequada a les necessitats de l’alumnat.

Entitats residents

AFA Escola Ramon Llull

Av. del Remolar 0082-0084
Tel: 622166886 | Web | Mail | Facebook