Institut Ribera Baixa


Tags: Jove, Educació
Institut Ribera Baixa

Aquest institut té adscrites les escoles Bernat Metge, Galileo Galilei, Jaume Balmes, El Parc i Ramon Llull.

El nostre centre es va inaugurar el curs 1996-1997 i en tots aquests anys ha format joves en diferents etapes educatives. Actualment oferim ESO i batxillerat. Malgrat això, la nostra experiència en formació en cicles de grau mitjà i superior, i el seguiment dels nostres antics alumnes, ens fan especialment sensibles als requisits d’accés al món laboral i a d’altres etapes formatives.
Molt atents a la renovació pedagògica del segle XXI, l’ensenyament s’organitza seguint el pla d’estudis del Departament d’Educació, combinant diverses metodologies d’ensenyament i aprenentatge.
Parem especial atenció a l’avaluació formativa com a enfocament que dona suport als estudiants per aprendre millor, desenvolupar l’autoregulació, l’autonomia i la confiança en un mateix. Aprofitem totes les oportunitats acadèmiques, empresarials i de creixement personal que ens ofereix el nostre ric entorn. Utilitzem diferents modalitats d’agrupacions i proposem tasques acadèmiques, sortides (d’àmbit acadèmic, social i empresarial) i tasques d’organització de centre per crear espais d’acompanyament de l’alumnat des de cada singularitat.
Per tal de millorar la comunicació i la participació de les famílies, utilitzem una plataforma digital que aglutina la informació de la marxa acadèmica dels seus fills i filles i de les activitats del curs, i treballem per donar visibilitat a la feina de tota la col·lectivitat en un marc de respecte i col·laboració en les xarxes socials.

Impartim:

 • ESO
 • BATXILLERAT en les modalitats següents:
 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials

Som un centre compromès amb el nostre Projecte de Convivència. I per tal de capacitar els alumnes i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes desenvolupem accions com:

 • acollida per a alumnes que arriben de fora de Catalunya
 • servei i formació de mediació escolar
 • creació de comissions d’alumnat i professorat per posar en marxa accions comunes de centre
 • programació d’activitats i sortides a fora del centre (també a l’estranger) de caire social i inclusiu
 • programació d’activitats esportives i culturals dins del centre en formats d’internivell i de treballs entre iguals

Gaudim del treball d’entorn i de l’aprenentatge en xarxa participant en activitats i projectes diversos:

 • Al Prat, escoles més sostenibles, del Departament de Medi Ambient
 • manteniment d’un jardí de plantes mediterrànies i un hort
 • desenvolupament d’activitats de sensibilització ambiental (reciclatge, separació de  residus, etc.)
 • activitats de voluntariat format per alumnes, professorat i famílies
 • activitats culturals de municipi i sortides al teatre en grups (alumnat i professorat)
 • projectes de sensibilització d’emprenedoria, juntament amb la fundació FemCAT
 • projectes de Servei Comunitari
 • creació d’activitats que promouen la participació de les famílies, en col·laboració amb l’AMPA

Tenim una vocació d’obertura i internacionalitat que es concreta en:

 • l’ensenyament de dues segones llengües estrangeres (francès i alemany), a banda de l’anglès
 • la participació en projectes europeus i en el GEP (Grup d’Experimentació per al  Plurilingüisme)
 • l’assessorament per afavorir els intercanvis escolars
 • la participació en un projecte KA2 i el gaudi de la Carta Erasmus
 • la realització de projectes eTiwnning
 • la col·laboració amb AFS-Intercultura
 • l’organització d’activitats d’interculturalitat amb l’alumnat estranger d’intercanvi i la resta d’alumnes del centre

Perseguim amb il·lusió l’excel·lència acadèmica:

 • Col·laborem amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i altres centres de recerca.
 • Participem a les Xarxes de Reflexió Pedagògica, que culminen en l’aplicació de noves metodologies d’aprenentatge.
 • Preparem l’alumnat i perquè es presenti a proves externes de llengües dins del Marc europeu comú de referència (Delf A2, B1, First Certificate, Advanced, Proficiency).
 • Motivem l’alumnat a presentar treballs de qualitat a fòrums i premis tant municipals, com nacionals.
 • Disposem d’una franja horària a l’ESO per impulsar el gust per la lectura i el treball de creixement personal mitjançant la comprensió de textos.
 • Oferim tallers d’estudi assistit per a alumnat d’ESO en horari extraescolar.
 • Oferim un Servei d’Orientació i d’Atenció Psicopedagògica
 • Aules amb equipaments audiovisuals (totes les aules del centre estan informatitzades i disposen d’ordinador i de canó de projecció, altaveus i pissarres interactives).
 • Aules de música
 • Aules d’educació visual i plàstica
 • Laboratoris de ciències informatitzats (física-química i biologia-geologia)
 • Diverses aules específiques d’informàtica
 • Espais d’aprenentatge, oberts a les hores d’esbarjo i utilitzats per la col·lectivitat per oferir altres formats d’aprenentatge basant-nos en models innovadors de reorganització dels espais i els temps escolars
 • Xarxa wifi modernitzada i actualitzada pel Departament d’Educació
 • Pati
 • Gimnàs
 • Hort
 • Sala d’actes

Entitats residents

AMPA Institut Ribera Baixa

C. d'Aneto 0002, BX
Tel: 934782401 | Web | Mail | Facebook

Centres adscrits

Escola Bernat Metge

Adscrita als instituts Baldiri Guilera i Ribera Baixa

Escola Galileo Galilei

Escola de dues línies que es defineix com a catalana, laica, solidària i integradora....

Escola Jaume Balmes

Escola amb un projecte educatiu consolidat i en procés de creixement. Adscrita als...

Escola del Parc

Escola pública, catalana, laica i acollidora, adscrita als instituts Ribera Baixa i El...

Escola Ramon Llull

Escola catalana, pluralista, integradora, laica i solidària. Adscrita als instituts...