És una xarxa de treball formada per tots els i les professionals i agents educatius i socials de la ciutat que fomenta l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional dels i les joves dels centres educatius de la nostra ciutat.  L’espai es coordina entre els Serveis educatius del Departament d’Educació de la Generalitat i la regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Prat.

 

Què ofereix

 • Coordinació de les activitats generals de tutoria, orientació i acompanyament entre els centres i els serveis de la zona per tal d’evitar l’absentisme i l’abandonament i afavorir l’èxit escolar i la continuïtat dels processos formatius.
 • Accions de difusió de la campanya de preinscripció i matrícula dels ensenyaments postobligatoris, d'ensenyaments d'adults i d'idiomes.
 • Difusió de l’oferta dels estudis postobligatoris entre el conjunt dels serveis, centres, famílies i alumnes.
 • Elaboració de recursos d’orientació i activitats adreçades a professionals, alumnat i famílies.
 • Elaboració de la guia d'orientació del Prat :  https://sites.google.com/xtec.cat/orientacioprat/inici
 • Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional, adreçada a alumnat de 2n de batxillerat i cicles formatius de grau superior.
 • Tastet de cicles formatius de grau mitjà, adreçada a alumnat de 4t d’ESO de tots els centres públics i concertats del municipi.

 

 

  Serveis relacionats

  Assessoria d'orientació acadèmica i professional

  Rebeu un cop de mà a l’hora d’escollir els vostres estudis.

  Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

  Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.