Vols saber com va el procés de participació?

Objectius

L’objectiu general del PLIA és, per tant, millorar la planificació estratègica de les polítiques municipals d’infància i adolescència. Aquest objectiu es concreta en tres objectius específics:

 1. Conèixer la situació actual de la infància i l’adolescència al Prat, a través d’una mirada integral que tingui en compte les dades estadístiques, les polítiques actuals i les visions dels agents implicats, inclosos els infants.
 2. Implicar els agents del territori en el desenvolupament d’estratègies conjuntes per abordar les polítiques d’infància i adolescència del Prat.
 3. Planificar les polítiques d’infància i adolescència a desenvolupar els propers anys per a cobrir les necessitats detectades.  

Com s'elabora el PLIA?

El PLIA s’inicia amb la realització d’una diagnosi, en la que s’analitza tota la informació disponible sobre la situació dels infants i adolescents i les actuacions que es porten a terme des dels diferents àmbits (salut, serveis socials, educació, cultura, esports, etc.)

Per a la realització d’aquesta diagnosi es combina l’anàlisi i explotació de dades amb la realització de tallers i espais de participació on line per tal de recollir informació sobre les necessitats, percepcions i prioritats dels diferents agents implicats (personal tècnic i polític de l’ajuntament, entitats, famílies, adolescents i infants). Aquesta informació s’incorpora a l’Observatori d’Acció Social, que serà qui s’encarregui de fer els seguiment dels indicadors recollits.

Un cop elaborada la diagnosi es passa a la fase d’elaboració del Pla durant la qual s’identifiquen els eixos estratègics i principals actuacions a portar a terme per donar resposta a les necessitats detectades.

Durant la fase de diagnosi i d’elaboració del Pla es cercarà la implicació efectiva dels infants i adolescents perquè participin activament en el disseny del Pla, utilitzant els canals de participació ja existents (Consell d’Infants i d’altres espais participatius existents al municipi) o de la creació d’un espai participatiu ad hoc per al PLIA.

També es constituirà un Grup Motor format per representants de les diferents àrees de l’Ajuntament relacionades amb la implementació de polítiques relacionades amb la infància i l’adolescència (Educació, Cultura, Salut, Joventut, Acció Social, Espai públic, Esports, Participació, Observatori Social, Comunicació,...).

Infografia PLIA El Prat

Infografia PLIA El Prat (pdf - 754221 bytes)

Què és el Programa Ciutat Amigues de la Infància?

Ciutats Amigues és una iniciativa d’UNICEF que es desenvolupa a diferents països del món per impulsar l’aplicació als municipis de la Convenció sobre Drets dels Infants aprovada per la ONU al 1989 i per fomentar la col·laboració i el treball en xarxa de les entitats en relació als drets i al benestar de la infància.

 

Ser una Ciutat Amiga de la Infància significa traslladar la Convenció dels Drets de l’Infant a l’àmbit local, reconeixent a infants i adolescents d’entre 0 i 18 anys el seu dret a què:

 1. Les seves veus, idees i opinions sobre el municipi siguin escoltades i tingudes en compte a les seves famílies, comunitats i entorn social i govern local
 2. Amb les seves aportacions, es creï un espai de convivència millor per a tota la ciutadania
 3. Tots els infants tinguin les mateixes oportunitats, amb independència de l’origen, la religió, el nivell d’ingressos, gènere o discapacitat
 4. Tots els infants siguin protegits de l’explotació, l’abús o la violència
 5. Tots els infants puguin caminar sols i segurs pels carrers
 6. Tots els infants comptin amb espais de trobada i de jocs per compartir amb els seus amics, i també espais verds i un ambient sense contaminació
 7. Els infants puguin participar en actes socials i culturals
 8. Tots els infants rebin serveis bàsics com sanitat i educació

El procés d’elaboració del PLIA és en essència el mateix, però presenta algunes particularitats en el tipus de documentació a recollir i en la manera de presentar-la.

 • Demostra el compromís municipal amb els drets de la infància i amb la creació d’entorns segurs, protectors i participatius per a infants i adolescents
 • Aporta estabilitat, continuïtat i coherència a les polítiques d’infància municipals
 • Dona accés a una xarxa de 277 municipis a tota Espanya que actuen en favor de la infància (formació, trobades, congressos, premis, bones pràctiques...)

 • Adoptar formalment un acord polític al Ple Municipal per obtenir el segell de Ciutat Amiga
 • Elaborar la documentació requerida per UNICEF (Diagnosi i PLIA)
 • Disposar d’un òrgan permanent de participació infantil i/o adolescent (ja existent al Prat)
 • Comptar amb un espai de coordinació interna de les polítiques d’infància i amb una Taula Local d’Infància
 • Elaborar un informe de seguiment del PLIA als dos anys i un informe final als quatre anys

Notícies relacionades amb la Infància i l'adolescència

Veure totes

dilluns, 8 febrer, 2021 - 09:30

Les AMPA i AFA del Prat participen en la construcció del Pla Local d’Infància i Adolescència

El passat dia 4 de febrer es va dur a terme el segon plenari d’ AMPAi AFA del...

divendres, 20 novembre, 2020 - 16:30

Aquest divendres es commemora el Dia Internacional dels Drets dels Infants

Els propers mesos, el Prat engegarà un procés participatiu per convertir-se...

dijous, 19 novembre, 2020 - 13:45

Celebrat el sorteig del Consell dels Infants del Prat

S'ha fet per via telemàtica i ha servit per renovar el 50 % dels consellers i...

dimecres, 4 novembre, 2020 - 16:45

Les Tardes Joves continuen acompanyant les iniciatives dels i les joves de la ciutat

Les Tardes Joves de Jardins de la Pau han estat l’escenari d’un procés de...

divendres, 12 juny, 2020 - 09:00

El Consell dels Infants acaba el curs i posposa el sorteig per a la renovació

Aquesta temporada, afectada per la COVID-19, ha treballat sobre la diversitat...