Escola Sant Jaume

Escola Sant Jaume

Adscrita als instituts Estany de la Ricarda i Salvador Dalí.

Som una escola pública inclusiva, laica, plurilingüe i respectuosa amb la diversitat.
Treballem d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, lideratge pedagògic i distribuït,
dedicació i professionalitat docents, avaluació com a procés necessari de rendiment de comptes i de transparència, implicació necessària de les famílies en diferents escenaris del procés d’ensenyament/ aprenentatge, igualtat de gènere, preservació de l’equitat, cerca de l’excel·lència i implementació dels valors d’una societat democràtica.
Eduquem persones perquè tinguin coneixement del món (saber), disposin de les eines per comprendre’l (saber fer) i puguin habitar-lo i millorar-lo (saber ser i estar).
Els aspectes prioritaris que conformen el nostre procés d’ensenyament/aprenentatge competencial són: integració dels coneixements, funcionalitat dels aprenentatges i autonomia personal.
L’objectiu prioritari és desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun del nostre  alumnat. Entenem l’avaluació de l’aprenentatge com un procés formatiu i formador orientat a la millora de l’aprenentatge.
Fem servir l’horari de l’esbarjo com una oportunitat educativa per treballar determinats valors.

  • Servei d’acollida matinal i de menjador amb cuina pròpia ecològica
  • Anglès a partir de P3, utilització d’aquesta llengua en el cicle superior de primària: en l’àrea d’expressió plàstica i en algunes unitats de programació de música i de
    coneixement del medi.
  • Potenciació de la música entre l’alumnat amb un projecte propi i singular
  • Projecte SORELL (reutilització de llibres)
  • Activitats complementàries amb una programació en què es garanteix que durant tota l’escolarització, l’alumnat haurà visitat indrets significatius del nostre context
  • L’AFA té un paper actiu, organitza diferents projectes i serveis (formació de famílies, extraescolars, colònies, celebracions...) que contribueixen a la millora de l’educació.

Disposem dels espais necessaris per implementar el nostre Projecte educatiu, el currículum prescriptiu i els projectes d’innovació en què participa l’escola: aules d’informàtica, gimnàs, aula de psicomotricitat, aula d’ambients, aula de música, biblioteca, pissarres digitals a totes les aules, etc.

Temes relacionats

Institut Estany de la Ricarda

Centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i...

Entitats residents

AFA Escola Sant Jaume

C. de Pau Casals 0140
Tel: 627515901 | Web | Mail | Twitter