Subvenció per a projectes educatius de les AMPA i les AFA


Tags: Educació

Què és el servei?

És un suport econòmic a les AMPA  i AFA de la ciutat per desenvolupar projectes de:

  • Impuls de la participació de les famílies i la comunitat educativa del centre
  • Impuls dels projectes de reutilització dels llibres de text
  • Activitats extraescolars
  • Millora de l’èxit educatiu i de la funció educativa de les famílies
  • Adquisició de material informàtic

Què ofereix?

Ajut econòmic a les AMPA i les AFA per al desenvolupament dels projectes presentats segons les especificitats de la convocatòria de subvenció.

A qui s’adreça?

A les Associacions de Famílies dels centres docents de la xarxa pública del Prat de Llobregat, legalment constituïdes, que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i que hagin justificat degudament les subvencions atorgades per l'Ajuntament en cursos anteriors.

Com s’hi pot accedir?

Presentant la documentació requerida a les bases en el període establert 

Accés a la convocatòria de subvenció per al curs  2022-2023 . Termini de presentació de sol·licituds fins divendres 7 d'octubre de 2022

Temes relacionats

Ajuts de menjador escolar

Espai d'informació sobre la tramitació dels ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal per

Ajuts per a activitats d'estiu i extraescolars

Ajuts municipals per a les actviitats d'estiu i extraescolars

Ajuts per a llibres i material escolar

Suport econòmic als centres educatius per afavorir l’equitat.

Ajuts als estudis superiors

Ajuts per facilitar a la gent jove de la ciutat, l'accés als estudis superiors.