Institut Illa dels Banyols


Tags: Jove, Educació
Institut Illa dels Banyols

L’Institut Illa dels Banyols vol ser:

 1. Un institut orientat cap a l’excel·lència educativa, basat en una cultura de qualitat i innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn sociocultural i econòmic- industrial.
 2. Un centre de referència educativa amb iniciativa i dinamisme, que educa i forma persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta manera per la societat.
 3. Un model de centre orientat a les persones, tant les que l’integren com les que reben el seu servei, de manera que s’hi identifiquin, hi participin i hi col·laborin activament, amb vocació de treball en equip i esperit de millora contínua.

1. Programes de Formació i Inserció:

 • Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
 • Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar
 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

2. Cicles formatiu de grau mitjà:

 • Electromecànica de vehicles automòbils
 • Electomecànica d'automòbils (avions de motor a pistó)
 • Electrònica de maquinària
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques 
 • Instal·lacions frigorífiques i de climatització

3. Cicles formatius de grau superior:

 • Manteniment aeromecànic
 • Manteniment d'aviònica 
 • Automatització i robòtica industrial
 • Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 

4. Curs de preparació per a la incorporació als cicles de Grau Superior

 • Aula d’informàtica
 • Taller d’Aviònica
 • Hangar de Turbines
 • Taller de motors
 • Taller d’electricitat
 • Taller mecanitzat
 • Taller d’Automatismes
 • Taller d’Instal·lacions d’Interior
 • Taller d’eficiència i energies renovables
 • Biblioteca
 • Patis

Entitats residents

Associació de Pares i Alumnes IES Illa de Banyols

C. de Lo Gaiter del Llobregat 0121-0123
Tel: 933706211 | Mail