Preinscripció a Primer Cicle d'Educació Infantil: Escoles Bressol Municipals i Llar d'Infants de la Generalitat. Curs 2022/23

8 de juny publicació de llistats definitius

Innovació i compromís

El primer cicle de l'etapa d'educació infantil és molt important per al desenvolupament afectiu i intel·lectual de l'infant.  L’escola bressol té una clara funció educativa, perquè el procés educatiu comença en el mateix moment del naixement dels infants i perquè els tres primers anys de vida són els més importants en la seva formació com a persones.

Campanya preinscripció Bressol 0-3. Curs 2022-2023 Preinscripció telemàtica . Oberta del 9 al 20 de maig (ambdós inclosos)

  1. L'oferta de places de cada escola  
  2. Dates - segueix el calendari de tot el procés de preinscripció

Portes Obertes (Cada centre estableix unes dates. Cita prèvia)

Període comprès entre el 19 d’abril i el 6 de maig

Constitució de la Comissió de Garanties d’admissió

3 de maig a les 17’30h

Publicació de l’oferta

4 de maig

Període de presentació de sol·licituds telemàticament a la Web (www.elprat.cat/preinscripciobressol)

Del 9 al 20 de maig

(ambdós inclosos)

Publicació sol·licituds amb  barem provisional

27 de maig

 

Reclamacions

OME: c. Centre, 26-30, 1ª planta

30 de maig a l’1 de juny(ambdós inclosos)

De 9 a 13.30 hores

Sorteig en directe per desempat puntuació

2 de juny

A les 12.00 hores, al CC Jardins de la Pau

Resolució reclamacions

Comissió Garantia d’Admissions

7 de juny

 

Llistats definitius d’ admesos i, si s’escau, de la llista d’espera (www.elprat.cat/preinscripciobressol)

8 de juny

Període de matriculació

Del 9 al 22 de juny

 

  1. CRITERIS GENERALS D' ADMISSIÓ D' ALUMNAT I  BAREM A APLICAR (*)
  • IMPORTANT - escanejar els documents necessaris per a la preinscripció i guardar-los  a l’escriptori:

  • Llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • DNI de la persona sol·licitant o, si la persona és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. En el cas de persones estrangeres comunitàries documents d’identitat del país d’origen.
  • Documentació acreditativa dels criteris al·legats

 

(*)- ACTUALITZACIÓ 03/05/2022:  esmena de l'error a la puntuació del criteri de la renda garantida de ciutadania - 

On diu:

Renda garantida de ciutadania. Quan el pare o mare o tutor/a  són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania.

10 punts

Hauria de dir:

Renda garantida de ciutadania. Quan el pare o mare o tutor/a  són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania.

15 punts

Registrat a IdCAT

Registrat a IdCAT

Per poder accedir al formulari de preinscripció cal que et registris a IdCAt

Per poder-ho fer necessitaràs tenir a mà:

-DNI o TIE (no només el NIE) 

-TSI: targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser titutar/beneficiari de Muface

-Telèfon mòbil

https://idcatmobil.seu.cat/

 

Xarxa de escoles bressol municipals

Al Prat, la xarxa pública d’escoles bressol municipals està formada per quatre centres educatius amb una clara aposta per la innovació, que, a més d’oferir els serveis propis d’escola bressol, esdevenen centres de referència municipal, d’atenció integral als infants, a les seves famílies i a la comunitat. Per això, des de l’Ajuntament, volem reiterar el nostre compromís amb l’educació com a element indispensable per superar les desigualtats i per a la millora de la vida de tota la ciutadania, afavorint l’escolarització de l’etapa amb mesures d’equitat com la Tarifació Social.

Gratuïtat del servei educatiu pels infants de 2 anys (nascuts a l'any 2020)

Una novetat important per aquest nou curs és la gratuïtat del servei educatiu o d’escolarització  pels infants de 2 anys (nascuts l’any 2020), anunciada pel Departament d’Educació de la Generalitat que assumeix la quota d’escolaritat que  fins ara pagaven les famílies. L’Ajuntament segueix finançant una tercera part del cost d’aquest servei, i ha posat els recursos necessaris per oferir més  places dels grups de dos anys a la ciutat. (La gratuïtat no inclou els serveis complementaris: l’acollida, el menjador  ni l’escola d’estiu del mes de juliol.)

També  hem millorat el sistema de tarifació social per al grup de nadons i el d’infants d’un any (nascuts els anys  2021 i el 2022), oferint una quota de l’escola bressol molt més justa i equitativa per tal que un major nombre de famílies es puguin beneficiar d’aquestes deduccions.

La tarifació social consisteix en definir  el preu del servei educatiu tenint en compte els ingressos anuals  i el nombre de persones de la unitat familiar.

S’adreça a totes les famílies amb infants matriculats a les escoles bressol municipals. A partir d’aquest curs als nadons i als de 1 any.

S'aplica els mesos que comprenen el curs escolar, de setembre al juny. El mes de juliol (que és Escola d’estiu ) la quota del servei educatiu seguirà sent  de 160 €.

Per fer el càlcul de les quotes de tarifació social, us oferim una calculadora on podreu saber la quota del servei educatiu  segons els vostres ingressos i els membres de la vostra unitat familiar.

 

Trams en els que se situarà la quota en funció  dels ingressos anuals de la unitat familiar

                                                                           

Quota del servei educatiu segons  ingressos anuals de la unitat familiar

Membres de la unitat familiar

2

3

4

5

6

35 €

Menys de 8.462,78€

Menys de 10.373,15€

Menys de 11.984,78€

Menys de 13.405,37€

Menys de 14.690,20 €

Entre 35 i 60 €

Entre 8.462,78 € i 13.540,44€

Entre 10.373,15 € i 16.597,04€

Entre 11.984,78€ i 19.175,64€

Entre 13.405,37€ i 21.448,59€

Entre 14.690,20€ i 23.504,32€

Entre 60 i 85 €

Entre 13.540,44€ i 18.618,11 €

Entre 16.597,04€ i 22.820,93€

Entre 19.175,64€ i

26.366,51€

Entre 21.448,59€ i 29.491,81€

Entre 23.504,32€ i 32.318,45€

Entre 85 i 110 €

Entre 18.618,11€ i 23.695,78€

Entre 22.820,93€ i 29.044,83 €

Entre 26.366,51€ i 33.557,38€

Entre 29.491,81€ i 37.535,04€

Entre 32.318,45 € i 41.132,57€

Entre 110 i 135 €

Entre 23.695,78€ i 28.773,44€

Entre 29.044,83€ i 35.268,72€

Entre 33.557,38€ i 40.748,24€

Entre 37.535,04€ i 45.578,26€

Entre 41.132,57€ i 49.946,69€

Entre 135 i 160 €

Entre 28.773,44€ i 33.851,11€

Entre 35.268,72€ i 41.492,61€

Entre 40.748,24€ i 47.939,11€

Entre 45.578,26€ i 53.621,48€

Entre 49.946,69€ i 58.760,81€

160 €

Més de 33.851,11€

Més de 41.492,61€

Més de 47.939,11€

Més de 53.621,48€

Més de 58.760,81€

 

Quota del servei de menjador. El preu del servei de menjador és de 135 € mensuals. També es pot fer ús del servei de menjador puntualment, en funció de les necessitats de les famílies. 

 

Coneixeu les escoles bressol municipals

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 147 infants.

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

Escoles bressol públiques

1

Escola bressol la Blaveta

Carrer del Tibidabo 0001
2

Escola bressol la Granota

Carrer de Sarajevo 0005
3

Escola bressol el Cabusset

Carrer del Músic Blai Carmona 0004
4

Escola bressol Sol Solet

Avinguda del Canal 0114-0116
5

Llar d’Infants Dumbo

Carrer del Riu Ebre 0015B