La creació de camins escolars és una proposta ciutadana realitzada a través dels Pressupostos Participatius al Prat, 2017 - 2019

Per tal de dissenyar la seva posada en marxa, durant la tardor de 2018, l'Ajuntament posa en marxa un procés participatiu pilot. Es treballarà amb la comunitat educativa de les escoles Pepa Colomer, Ramon Llull, Galileo Galilei i Escola Bressol La Blaveta, amb la idea de fer-ho extensible a la resta d'escoles de la ciutat.

 

Objectius

Crear camins segurs per a l’alumnat de primària i secundària al voltant dels centres educatius, per afavorir l’autonomia d’infants i joves en fer aquests trajectes sense l'acompanyament de persones adultes. 

L'entorn proposat de vàries escoles és una oportunitat per consolidar les xarxes de les activitats quotidianes al barri, promoure la corresponsabilitat de les tasques de cursa i una mobilitat saludable, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

La iniciativa també vol promoure la pacificació del trànsit, i la conscienciació mediambiental, fomentant la disminució el nombre de trasllats en cotxe a l’escola i la sensibilització de conductors/es i vianants en un carrer més just, respectuós amb els drets de totes les persones i exempt de perills.

A través d'aquest procés participatiu es detectar quines són les necessitats específiques d'infants, joves i famílies i establir com han de ser ateses.

Com hauria de ser un camí escolar?

Els camins escolars haurien de reunir les característiques següents:

 • Han de ser itineraris definits que compleixin les millors condicions de mobilitat perquè els nens, nenes i joves puguin desplaçar-se sense córrer cap perill.
 • Han de ser itineraris invariables perquè els nens, nenes i joves s’hi habituïn i els puguin compartir amb altres companys i companyes de l’escola, tant grans com petits.
 • Han de ser itineraris ajustats en el temps, que no suposi per als nens, nenes i joves haver d’allargar significativament la distància que han de recórrer.
 • Han de tenir un traçat senzill, sense haver de salvar obstacles com passos subterranis o passarel·les elevades.

Qui pot participar al procés participatiu pilot?

 • L'alumnat de 5è i 6è de les escoles Pepa Colomer, Ramon Llull i Galileo Galilei.
 • Les famílies i els equips educatius de les escoles.
 • La comunitat (veïnatge, botiguers i botigueres, comunitat educativa de l'Escola Bressol La Blaveta, equipaments i serveis...) de l'entorn de les escoles.

Fases del procés participatiu

 • Fase 1. Diagnosi: Té per objectiu descriure les necessitats en els trànsits escolars.
 • Fase 2. Propostes: Recollir les propostes per a la implantació dels camins escolars.
 • Fase 3. Reconeixement: Itinerari per situar in situ les necessitats i les propostes recollides.
 • Fase 4. Exposició: Transmetre a la comunitat educativa els criteris i propostes treballades.

Les sessions de treball es realitzaran entre els mesos d'octubre i novembre de 2018. Es podrà participar a les diferents fases a través de sessions de treball obertes, per als diferents col·lectius. Vegeu totes les convocatòries a l'apartat d'agenda.

El desenvolupament del projecte es realitza i es segueix a través de diverses comissions de treball: 

 • Comissió interdepartamental de l’Ajuntament: formada per representants dels departaments de Ciutadania, Educació, , Medi ambient, Mobilitat, Seguretat ciutadana i Premsa.
 • Comissió mixta de seguiment: equip directiu, infants i AMPA de cadascun dels centres educatius i Ajuntament (dept. Ciutadania i Educació).
 • Comissió de centre: membre de l’equip directiu, infants i representant de l’AMPA a cadascun dels centres educatius.

 

Resultat de la diagnosi

Un cop finalitzada la diagnosi a través dels tallers amb tota la comunitat de la zona, s'ha obtingut un seguit d'indicadors en diferents àmbits que serviran de base per a la realització del projecte executiu. 

Informe del procés participatiu sobre camins escolars del Prat

Informe del procés participatiu sobre camins escolars del Prat (pdf - 11998728 bytes)

Presentació model de Camí Escolar a les comunitats

Presentació model de Camí Escolar a les comunitats (pdf - 3700157 bytes)

Mapa d'execucions i d'ubicació dels elements principals del Camí Escolar

Mapa d'execucions i d'ubicació dels elements principals del Camí Escolar (pdf - 1629120 bytes)
Mapa d'execucions i d'ubicació dels elements principals del Camí Escolar

Mapa d'execucions i d'ubicació dels elements principals del Camí Escolar (jpg - 73162 bytes)
Mapa d'execucions i d'ubicació dels elements principals del Camí Escolar

Projecte executiu d'implantació de Camí Escolar al Prat de Llobregat:

Altres informacions relacionades

Consell dels Infants

Òrgan de participació dels infants, emmarcat a “El Prat, ciutat dels infants i adolesce...

Consell d'Educació Municipal

Òrgan de participació, consulta i assessorament ciutadana en l’àmbit de l’educació i...


Carregant activitats...

Carregant activitat...

Tel. 93 379 00 50