Mercat d’intercanvi de joguines

Què és?

Aquest mercat és una recollida de joguines de segona mà que es du a terme als centres educatius; la idea és que les joguines siguin intercanviades posteriorment en l’àmbit de tota la ciutat, en un gran mercat, on els infants que han lliurat joguines puguin anar a escollir-ne una altra i, d’aquesta manera, donar-li una segona vida.

Antecedents

Al Prat de Llobregat existeix una estreta relació entre les diferents AMPA de la ciutat que permet la vinculació i el coneixement dels projectes i les activitats que es realitzen des de cadascuna d’elles.

A partir de la primera iniciativa de l'AMPA de les escoles Ramon Llull i Escola del Parc d’intercanvi de joguines, i per tal d'optimitzar l'esforç i ampliar l'impacte del projecte, es va manifestar la voluntat d'organitzar un gran mercat d'intercanvi de joguines de manera conjunta en l’àmbit de tota la ciutat; aquest mercat es va fer per primera vegada l'any 2012.

Organització

El projecte s'organitza de manera autònoma per part de les AMPA de la ciutat i les famílies de les escoles bressol, juntament amb altres entitats i professionals que col·laboren de manera altruista en l'organització de l'esdeveniment, amb el suport de l'Ajuntament.

Valors i reconeixement del projecte

El projecte destaca  per la importància dels valors que fomenta, és a dir, la solidaritat, el consum responsable i el treball cooperatiu, així com per la participació global en l'organització de totes les AMPA en col·laboració amb entitats de diversos àmbits.

El projecte va ser reconegut l'any 2014 amb el primer premi del certamen de Premis FAPAC, en la categoria "AMPA solidària" i porta quatre edicions seguides duent-se a terme.

Fitxes relacionades:

Suport a les AMPA

Les AMPA són un actiu en l’àmbit educatiu que cal fomentar, cuidar i potenciar.

Vine a l'AMPA

Aquest projecte és elaborat de manera conjunta per les AMPA del Prat de Llobregat.

Les AMPA al Carnaval del Prat

Les AMPA del Prat tenen una arrelada tradició en la participació en el Carnaval del Prat.

Les AMPA a la Mostra Entitats

Les AMPA també es donen a conèixer de manera lúdica durant la Fira Avícola del Prat.