Escoles bressol municipals

Les escoles bressol municipals del Prat de Llobregat imparteixen el primer cicle d'Educació Infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. 

Es parteix del concepte d'un infant competent, amb drets i capacitats, curiositat i desitjos d'aprendre.

L'infant és el protagonista actiu i hi aporta els seus interessos, les seves emocions, els seus coneixements i les experiències en viu d'altres contextos.

L'equip educatiu organitza espais i materials que respecten els seus interesos, els facilita la descoberta, la transformació, la creació i la relació en un ambient segur, agradable i tranquil. Les educadores els proporcionen els lligams afectius òptims per donar-los seguretat i confiança, valors que afavoreixen el seu desenvolupament harmònic. 

La família i l'escola comparteixen un projecte comú, en què la comunicació i l'intercanvi són fonamentals per conèixer-se i contribuir a l'acompanyament dels infants dia a dia. 

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 160 infants.

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

Preinscripció curs 2019 - 2020

Preinscripció a l'etapa d'educació infantil

Informació sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol municipal i la llar d...

Serveis per a la petita infància

Arts en família

Compartiu amb els més petits de la famíla experiències artístiques úniques!

Prat Famílies 0-3


Carregant activitats...

Carregant activitat...

Eixos d’acció

Escola sostenible

Les escoles bressol estan adherides a la xarxa “Al Prat, escoles sostenibles”.

Participació de les famílies

Centre i famílies són imprescindibles per garantir una educació compartida.

Model pedagògic

Les bressol són un ambient idoni perquè l’infant es desenvolupi i es relacioni.

Escola Bressol de la Generalitat

Llar d'infants Dumbo

Centre d’educació infantil de primer cicle, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i amb...