Escoles bressol municipals

L'Ajuntament del Prat disposa d’un total de 4 escoles bressol municipals, amb una capacitat per a 511 infants. Aquestes escoles imparteixen el primer cicle d'Educació Infantil, de caràcter no obligatori, per a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. 

 

EL MODEL EDUCATIU

Per tal d’establir unes bases pedagògiques comunes en aquesta etapa educativa s’ha construït, amb els diferents equips educatius de les escoles bressol un Projecte Educatiu Marc, que estableix unes línies compartides per les diferents escoles i Serveis per a la petita Infància de titularitat municipal.

En l’elaboració del Projecte Educatiu Marc situem a l’infant en el centre del seu propi aprenentatge; un infant capaç, competent, protagonista actiu, amb curiositat i desitjos d’aprendre; considerem que amb un entorn segur i un vincle estable, aprèn del seu entorn, de la seva família i de l’acompanyament que se’n fa dels seus aprenentatges.

L’escola bressol l’entenem com un entorn educatiu on la família té un paper molt rellevant, no tant sols formant part de la vida de l’escola sinó també de l’aprenentatge. És per aquest motiu que volem aprofundir en generar unes condicions que prioritzin un clima de confiança mutu que ens  permetin una construcció comú dels processos d’aprenentatge.

L’actitud de les educadores és d’observació i d’acompanyament al desenvolupament dels infants, facilitant les bastides necessàries per a què l’Infant esdevingui un ésser autònom i competent.

Podeu consultar el document resum del Projecte Educatiu Marc aquí

Preinscripció curs 2019 - 2020

Preinscripció a l'etapa d'educació infantil

Informació sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol municipal i la llar d...

Eixos d’acció

Escola sostenible

Les escoles bressol estan adherides a la xarxa “Al Prat, escoles sostenibles”.

Participació de les famílies

Centre i famílies són imprescindibles per garantir una educació compartida.

Model pedagògic

Les bressol són un ambient idoni perquè l’infant es desenvolupi i es relacioni.

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 160 infants.

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol de la Generalitat

Llar d'infants Dumbo

Centre d’educació infantil de primer cicle, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i amb...

Serveis per a la petita infància

Arts en família

Compartiu amb els més petits de la famíla experiències artístiques úniques!

Prat Famílies 0-3


Carregant activitats...

Carregant activitat...