Escola Can Rigol

Escola EE can Rigol

Som una escola que acull alumnes des dels tres fins als vint anys.

Els valors que ens defineixen com a institució són:

 • El respecte per la diferència com a principi bàsic de la convivència
 • El reconeixement de les capacitats i les limitacions pròpies
 • El valor de l’esforç i del treball, no només dels resultats
 • Una educació integral que cobreix els diferents aspectes que conformen la personalitat de l’alumnat

Les etapes educatives que impartim són:

 • Educació infantil, primària i secundària adaptades
 • Programa de Transició a la Vida Adulta (PTVA)
 • Programa de Diversificació Curricular (PDC) l’àmbit pràctic del qual permet als alumnes fer pràctiques en empreses ordinàries del nostre municipi.

El nostre objectiu és desenvolupar al màxim les capacitats dels alumnes per tal que puguin incloure’s socialment amb èxit, en un procés d’implementació constant de projectes d’innovació pedagògica i d’avaluació sistemàtica dels processos d’aprenentatge.
Per aconseguir-ho, treballem sota els eixos següents:

 • Portem a terme un treball intensiu en autonomia, hàbits socials, personals i de treball.
 • Participem activament en la inclusió del nostre alumnat en les escoles del municipi (mitjançant l’escolarització compartida i altres mesures).
 • Oferim una atenció individualitzada i seguiment tutorial.
 • Apliquem la Metodologia TEACCH en les aules amb alumnes amb TEA.
 • Treballem les àrees curriculars mitjançant metodologies d’enfocament globalitzat amb les quals es potencia l’autoaprenentatge.
 • Potenciem la comunicació i l’aprenentatge a través de processos artístics.
 • Apliquem Sistemes Augmentatius i/o Alternatius per a la Comunicació (SAAC i PECS)
 • Treballem molt directament amb les famílies: entrevistes, informes i grups de pares i mares.
 • Comptem amb especialistes en fisioteràpia, logopèdia i psicomotricitat.
 • Comptem amb la col·laboració dels Serveis Educatius, el CSMIJ i l’ONCE.
 • Participem en diversos projectes d’Educació, Cultura i Comunitat.

Per a més informació, visiteu el nostre web: www.canrigol.cat

 • Aules àmplies i assolellades
 • Gimnàs
 • Biblioteca
 • Aula d’estimulació multisensorial
 • Aules específiques per a tractaments de fisioteràpia, logopèdia i psicomotricitat
 • Pati amb jardí, hort i pista esportiva
 • Tallers per a activitats prelaborals
 • Equipament TIC amb ajuts i tècnics en totes les aules
 • Serveis de transport escolar
 • Servei de menjador amb cuina pròpia