Esteu aquí

Càrrecs electes i grups municipals

El Consistori municipal

El Consistori municipal té com a màxim òrgan el Ple municipal, integrat pels regidors sorgits de les eleccions municipals, els quals constitueixen els diferents grups polítics del consistori. La Junta de Govern Local i la Junta de Portaveus  són també altres òrgans de l'estructura municipal. Consulteu en aquest apartat la relació de persones que integren cadascun d'aquests òrgans municipals.