Institut Escola del Prat

Institut Escola del Prat

L’Institut Escola del Prat acull alumnat de P3 fins a 4t de l’ESO. Ofereix la possibilitat de cursar tota l’escolarització obligatòria al centre, amb el mateix projecte pedagògic, basat en l’èxit escolar, la cohesió social i el tractament individualitzat de l’alumnat, amb la participació activa de les famílies i de la comunitat en el Projecte de Comunitats d'Aprenentatge.

 • El grup de P3 disposa d'un edifici propi amb l'aula, sala de jocs, lavabos i pati
 • Porten a terme diferents projectes: grups interactius a les àrees instrumentals, reforç de la lectura (mètode Glifing, apadrinament lector), tallers d'anglès oral, emprenedoria, sostenibilitat, hort escolar, valors i esport, psicomotricitat, Aucouturier, tutoria en petit grup (Esccolta'm) i tutoria individual...
 • Creuen que cal optar per la utilització de les tecnologies a l'ensenyament i disposen de pissarres digitals amb connexió a internet a totes les aules
 • Organitzen sortides, festes i activitats escolars com a complement dels aprenentatges
 • Activitats complementàries i extraescolars (anglès, piscina, futbol, ball, hoquei i racons). Obren la biblioteca a les tardes de dilluns a divendres 
 • Dos edificis, un per a Educació Infantil i l’altre per a Primària i Secundària, amb patis independents per a cadascuna de les etapes 
 • Gimnàs i dues pistes poliesportives
 • 2 aules d’idiomes
 • Aula de música
 • 2 aules d'informàtica
 • Aula de psicomotricitat
 • 2 aules d'educació especial
 • Laboratori de ràdio
 • Aula lúdica de racons
 • Sala de famílies
 • 2 aules de plàstica
 • 3 laboratoris
 • Teatre
 • Biblioteca
 • Hort
 • Pissarres digitals amb connexió a Internet a totes les aules
 • Servei de menjador amb cuina pròpia

Entitats Residents

AMPA Escola Pepa Colomer

C. del Tibidabo 0001
Tel: 933795566 | Web | Mail | Facebook