Institut Escola del Prat

Institut Escola del Prat

Aquest institut té adscrita l'Escola Jaume Balmes

L’Institut Escola del Prat acull alumnat des de P3 fins a 4t d’ESO.

Oferim la possibilitat de cursar tota l’escolarització obligatòria al centre amb el mateix projecte pedagògic, basat en l’èxit escolar, la cohesió social i el tractament individualitzat de l’alumnat, i amb la participació activa de les famílies.

Impartim:

 • ESO
 • Portem a terme diferents projectes de centre: tutoria en petit grup, reforç de lectura (apadrinament lector), psicomotricitat Aucouturier, tallers d’anglès oral, valors i esport, sostenibilitat, hort escolar... En el projecte de diversificació curricular de 3r i 4t d’ESO, completem el treball de les àrees curriculars amb tertúlies literàries, disseny gràfic, tallers, intervencions de servei comunitari, visites a empreses i a entitats... que afavoreixen la continuïtat del nostre alumnat a l’educació secundària postobligatòria.
 • Amb la convicció que cal optar per la utilització de les tecnologies a l’ensenyament, a banda de disposar de pissarres digitals amb connexió a Internet a totes les aules, a l’ESO treballem en l’elaboració d’app i de pàgines web i a primària hem iniciat el treball amb el mètode Gliffing per entrenar les habilitats lectores de manera sistemàtica i lúdica amb suport informàtic.
 • Organitzem sortides, festes i activitats escolars com a complement dels aprenentatges.
 • Activitats complementàries i extraescolars: ball i futbol
 • 2 edificis, un per a educació infantil i l’altre per a primària i secundària, amb patis
  independents per a cadascuna de les etapes 
 • Gimnàs i dues pistes poliesportives
 • 2 aules d’idiomes
 • Aula de música
 • 2 aules d’informàtica
 • Aula de psicomotricitat
 • 2 aules d’educació especial
 • Laboratori de ràdio
 • Aula lúdica de racons
 • Sala de famílies
 • 2 aules de plàstica
 • 3 laboratoris
 • Teatre
 • Biblioteca
 • Hort
 • Pissarres digitals amb connexió a Internet a totes les aules
 • Servei de menjador amb cuina pròpia

Centres adscrits

Escola Jaume Balmes

Escola amb un projecte educatiu consolidat i en procés de creixement. Adscrita als...