Oficina Municipal d'Escolarització (OME)


Tags: Educació

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l'organisme que  gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat per les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Enguany excepcionalment l'OME seguirà col.laborant donant suport als centres però per qüestions d’organització no recepcionarà cap preinscripció.

Els telèfons de contacte mentre no es pugui fer atenció presencial seran els següents: 933790050 ext. 3087, 3086  i 3351.

Funcions

  • Controlar la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat.
  • Orientar i informar les famílies sobre tota l'oferta educativa existent.
  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques per facilitar la seva integració al sistema.

Informació sobre les preinscripcions

Preinscripció a escoles i instituts

Informació sobre el procés de preinscripció a escoles i instituts, curs 2020-2021

Preinscripció a l'etapa d'educació infantil

Informació sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol municipal i la llar d...

Preinscripció ensenyaments postobligatoris. Curs 2020-21

Informació sobre el procés de preinscripció per ensenyaments postobligatoris.

Centres educatius del Prat

Escola Ramon Llull

Escola catalana, pluralista, integradora, laica i solidària. Adscrita als instituts...

Escola Joan Maragall

Adscrita als instituts Salvador Dalí i El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo).

Escola Jaume Balmes

Escola amb un projecte educatiu consolidat i en procés de creixement. Adscrita als...

Institut Escola Pepa Colomer

Escola de nova creació amb música, dansa i arts escèniques en horari lectiu. Adscrita a...