Oficina Municipal d'Escolarització (OME)


Tags: Educació

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l'organisme que  gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat per les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Funcions

  • Controlar la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat.
  • Orientar i informar les famílies sobre tota l'oferta educativa existent.
  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques per facilitar la seva integració al sistema.

Dades d'inici del curs

Dades d'inici del curs 2023-2024

Informació sobre les preinscripcions

Preinscripció Cicles formatius, PFI i IFE. Curs 2024-25

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de...

Preinscripció a escoles i instituts, curs 2024-2025

Informació sobre el procés de preinscripció a escoles i instituts, curs 2024-2025

Centres educatius del Prat

Escola Ramon Llull

Escola catalana, pluralista, integradora, laica i solidària. Adscrita als instituts...

Escola Joan Maragall

Adscrita als instituts Salvador Dalí i El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo).

Escola Jaume Balmes

Escola amb un projecte educatiu consolidat i en procés de creixement. Adscrita als...

Institut Escola Pepa Colomer

Escola de nova creació amb música, dansa i arts escèniques en horari lectiu. Adscrita a...