Escola del Parc

Escola del Parc

Adscrita  als instituts Ribera Baixa i El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo).

El nostre centre és una escola que avança cap a la transformació educativa.
Ens definim com una escola pública, catalana, laica, acollidora, respectuosa amb les diferències, inclusiva, compromesa amb el medi, reflexiva, que cerca la innovació i la millora constant.
Fomentem la participació activa de les famílies. Els nostres trets d’identitat metodològica són: el treball globalitzat, el treball sistemàtic i el treball de les emocions.
Atenem les necessitats educatives de tot alumnat i respectem el seu ritme d’aprenentatge mitjançant el treball individual, cooperatiu, col·laboratiu i personalitzat.
Apostem per un aprenentatge funcional i significatiu.

 • Treball de les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Mètode basat en les intel·ligències múltiples
 • Escola adherida al Programa Esport Blau Escolar (vela a 5è de primària)
 • Formem part del Projecte Escola Nova 21.
 • Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques del territori.
 • Som Escola Verda i estem adherits a la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC).
 • Projecte SORELL (reutilització de llibres) a tota l’etapa de primària
 • Natació a 1r de primària
 • Llengua anglesa des de P4.
 • Projecte Teatre a 3r, 5è i 6è
 • Unitat SIEI
 • Projecte “Què puc fer al pati”? Espais diferents i amb activitats alternatives
 • Participació en el projecte “Tallers a favor de l’èxit escolar”
 • Biblioteca escolar en horari lectiu, de pati i postlectiu
 • Colònies a P-5, 2n, 4t i 6è de primària
 • Escola formadora de l’alumnat de pràctiques del Grau de Mestre
 • Servei de logopèdia (CREDA) i atenció psicopedagògica (EAP)
 • Servei d’acollida matinal
 • L’AMPA organitza activitats extraescolars per a tots els cursos i participa activament en el projecte educatiu del centre
 • Delegats de classe (famílies)
 • Comissions mixtes (AMPA, famílies, docents) per definir i aplicar els diferents projectes del centre.
 • Aules digitalitzades (PDI i ordinadors), amb connexió a Internet i wifi
 • Dotació de portàtils, tauletes digitals i bee-bots
 • Aula d’anglès, educació musical, informàtica i religió
 • Aules obertes per atendre la diversitat
 • Sala de psicomotricitat, gimnàs i biblioteca
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Horts escolars d’educació infantil i primària
 • Patis diferenciats per a cada etapa educativa
 • Pista poliesportiva

Serveis

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Temes relacionats

Institut Ribera Baixa

Fundat el 1996, ofereix un acompanyament individual als seu alumnat.

Entitats residents

AMPA Escola del Parc

Zona del Fondo d'en Peixo 0003
Web | Mail | Twitter | Facebook