Escola del Parc

Escola del Parc

Adscrita a l'Institut Ribera Baixa

Aquest centre és una escola d'educació infantil i primària, pública, catalana, laica, acollidora, respectuosa amb les diferències, compromesa amb el medi, reflexiva, que cerca la innovació i la millora constant.

Fomenten la participació activa oferint espais on les famílies participen en l'educació dels seus fills i filles.

Utilitzen diferents estratègies metodològiques, per atendre les necessitats educatives de tot l'alumnat i respectar el seu ritme d'aprenentatge, com per exemple: 

 • Ambients d'aprenentatge: l'alumne és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge a partir de les seves experiències.
 • Treball per racons: afavoreix el treball de forma autònoma, individual o per parelles, en diferents espais de l'aula, amb material divers i amb continguts coneguts. 
 • Treball per projectes i microprojectes: prioritza la construcció del coneixement, incentiva processos d'investigació, potencia el treball cooperatiu i facilita la comunicació i el diàleg. 
 • Aprenentatge funcional: possibilita transferir els coneixements i habilitats apresos, de manera transversal, en situacions diverses.
 • Treball sistemàtic per assolir continguts específics de llengua i matemàtiques (ortografia, lèxic, càlcul, raonament...)
 • Treball de les matemàtiques de manera contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Mètode basat en les intel·ligències mútiples.

No només ensenyen a fer servir l'ordinador/tauleta i les seves aplicacions més útils per a les tasques escolars, sinó que també hi aprenen, especialment, en tot allò referent al treball per projectes i el treball sistemàtic. 

 • Disposen d'un auxiliar nadiu de conversa en llengua anglesa, per fomentar i millorar la comprensió i l'expressió oral de l'alumnat
 • Formen part del Projecte Escola Nova 21
 • Formen part de la Xarxa de Competències Bàsiques del territori
 • Son Escola Verda i estan adherits a la Xarxa d'Escoles Sostenibles de Catalunya (XESC)
 • Imparteixen llengua anglesa des de P4
 • Tenen la biblioteca oberta a la franja de l'esbarjo
 • Disposen de servei d'acollida al matí, de 8 a 9 h
 • L'AMPA organitza activitats extraescolars de 16.30 a 17.30 h 
 • Aules d'idiomes, d'educació musical, d'informàtica, de reforç, sala de psicomotricitat, gimnàs i biblioteca. Totes les aules estan digitalitzades
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Horts escolars d'educació infantil i primària
 • Patis diferenciats per a cada etapa educativa
 • Pista poliesportiva

Serveis

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Temes relacionats

Institut Ribera Baixa

Fundat el 1996, ofereix un acompanyament individual als seu alumnat.

Entitats residents

AMPA Escola del Parc

Zona del Fondo d'en Peixo 0003
Web | Mail | Twitter | Facebook