• Crèdit de síntesis a 2 fogons
  • Restauració de mobiliari i creació de projectes
  • Taller de reparació d'endolls i interruptors