Institut Escola Pepa Colomer

Institut Escola Pepa Colomer

L’institut escola Pepa Colomer és un centre de doble línia que va iniciar el seu projecte pedagògic el curs 2014- 2015 i ara inicia una nova oferta educativa incorporant la secundària obligatòria al seu projecte.
El nostre, és un projecte educatiu singular, què ofereix música, dansa, teatre, circ i arts visuals i plàstiques dins l’horari lectiu, com a pilars en la formació integral de l’alumnat.
L’escola posa l’èmfasi en la formació de la persona, amb un ensenyament centrat en l’assoliment de les competències imprescindibles per al desenvolupament acadèmic, personal, interpersonal, social i professional dels infants i joves.
Compta amb un equip docent innovador, que treballa amb metodologies actives (aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, aprenentatge basat en problemes).
L’objectiu prioritari és proporcionar als nostres alumnes la capacitat d’aplicar els coneixements als problemes de la vida professional i personal, i que sàpiguen combinar el saber, les habilitats i les actituds en tot tipus de contextos (a l’escola, a casa i en àmbits extraescolars) i al llarg de la vida com a ciutadans i ciutadanes actius en la societat.

Impartim: 

 • Infantil P3 a P5

 • primària fins 6è

 • secundària fins a 3r ESO.

   

 • Projectes de qualitat i innovació pedagògica: ECCEO i Xarxa de Competències Bàsiques
 • Projecte de laboratoris artístics vinculats a les àrees curriculars
 • Projectes amb artistes externs: MUS-E amb la Fundació Yehudi Menuhin, Artivisme a l’escola amb l’Escola d’Arts...
 • Altres projectes del centre: Five days to dance, CreaArt, Interchange Chicago, Basket Beat.
 • Escola oberta a les famílies i al barri: formacions, espais de conversa, comissions mixtes, participació en grups interactius i tertúlies dialògiques, preparació de jornades culturals i esportives, classes d’àrab, teatre, informàtica...
 • Pla lector (maletes viatgeres, reforç extraescolar,)
 • Anglès
 • Escola Verda (hort, material socialitzat, estalvi energètic, reducció de residus, dia de la fruita, esmorzar amb llet, observació d’ocells…)
 • Sortides i colònies a tots els nivells i cada curs escolar vinculades al currículum
 • Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.
 • Tallers lúdics de les matèries curriculars totes les tardes
 • Projecte Pati Obert
 • Grans espais exteriors (tres pistes poliesportives, espais de sorra, jocs de pati...) amb materials naturals
 • Pissarres digitals interactives a les aules
 • Aula d’informàtica, ordinadors portàtils i tauletes (50 iPads i 15 Samsung) i 4 pantalles multitàctils interactives
 • Sala polivalent amb caixa escènica
 • Aula/espai de teatre
 • 4 aules artístiques insonoritzades i amb terra de parquet
 • 1 aules d’anglès
 • Ambients d’experimentació i aula de psicomotricitat
 • Aula de ciència i aula taller
 • Biblioteca de petits i grans lectors
 • Menjador amb cuina pròpia

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Aula Integral de Suport (AIS)

És un recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, u

Temes relacionats

Institut Baldiri Guilera

Ofereix una educació integral i de qualitat, adequada a les necessitats de l’alumnat.

LECXIT. Lectura, èxit educatiu i comunitat

Millora de resultats acadèmics a través del foment de la comprensió lectora i el gust...

Entitats residents

AFA Institut Escola Pepa Colomer

C. del Tibidabo 0001
Tel: 933795566 | Web | Mail | Facebook

Etiqueta energètica

Certificació energètica: C

Emissions de Co2: 33,00

Més informació
Casa de l'Energia

Accions :    Auditoria energètica