Escola Bernat Metge

Escola Bernat Metge

Adscrita a l’Institut Baldiri Guilera.

L’Escola Bernat Metge és d’una línia (un sol grup per nivell), la qual cosa afavoreix l’adaptació i la participació de l’alumnat; es un lloc obert on tots, nens, nenes, mares, pares, mestres, educadors i educadores, se senten respectats, valorats, escoltats i estimats.

L'escola entén l’acció educativa com un procés de construcció en què l’alumnat ha de ser protagonista del seu aprenentatge, ha d’aconseguir desenvolupar les seves capacitats i assolir les diferents competències.

Potencien el creixement personal del seu alumnat a través de l'adquisició de continguts que tinguin vincle amb l'entorn i li permetin desenvolupar un pensament crític. 

Treballen fent  tallers, racons i projectes a tots els nivells i activitats de suport per atendre la diversitat i oferir una atenció més individualitzada. 

 • Desenvolupen programes per consolidar una formació integral en diferents àmbits: formació ciutadana (mobilitat-educació viària), salut, foment de la lectura, sostenibilitat i medi ambient (Projecte SORELL de reutilització de llibres de text, Xarxa d'escoles+sostenibles)
 • Llengües estrangeres: son un centre GEP (grup experimental pel plurilingüisme) i inicien el contacte amb la llengua anglesa a partir de P3
 • Estableixen projectes a cada nivell per fomentar l'aprenentatge competencial
 • Donen importància a les ciències i les noves tecnologies participant en diversos programes i realitzant activitats relacionades amb la robòtica a tots els nivells
 • Porten a terme un projecte pedagògic que aglutina i implica tota la comunitat educativa entorn d'un tema transversal
 • Complementen els aprenentatges amb sortides, visites, colònies i festes escolars
 • Impulsen activitats del Pla català de l'esport a l'escola
 • Son una escola oberta a tota la comunitat educativa: fomenten la participació de l'AMPA i de les famílies de l'escola en la vida del centre
 • L'AMPA disposa d'una àmplia oferta d'activitats, tant educatives com esportives, per a tots els nivells
 • Participen en el projecte Pati Obert
 • Aules àmplies, assolellades i digitalitzades
 • Edifici adaptat a l’alumnat amb dificultats motrius (rampes, ascensor, WC…)
 • Aules d’informàtica, d'educació especial i psicomotricitat
 • Biblioteca
 • Menjador
 • Pista poliesportiva
 • Pati per als petits amb jocs adequats
 • Hort

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Temes relacionats

Institut Baldiri Guilera

Ofereix una educació integral i de qualitat, adequada a les necessitats de l’alumnat.

Entitats residents

AMPA Escola Bernat Metge

C. de Jaume Casanovas 0171
Tel: 933708952 | Web | Mail | Facebook