Escola Bernat Metge

Escola Bernat Metge

Adscrita als instituts Baldiri Guilera i Ribera Baixa.

Som una escola d’una línia, molt familiar, on es prioritza l’adaptació i la participació de l’alumnat. Un lloc obert i arrelat a l’entorn on els infants, les famílies i els i les professionals del centre ens sentim respectats, valorats,escoltats i estimats.

Entenem l’acció educativa com un procés de construcció en què l’alumne ha de ser protagonista del seu aprenentatge, ha d’aconseguir desenvolupar les seves capacitats i assolir les diferents competències.
Potenciem el creixement personal del nostre alumnat a través de l’adquisició de continguts que tinguin vincle amb l’entorn i li permetin desenvolupar un pensament crític.

 • Implementació de tres sessions setmanals de Grups Interactius en tots ells nivells, amb dos mestres a l’aula i participació de les famílies de l’escola.
 • Llengües estrangeres: som centre GEP (Generació Plurilingüe) i iniciem el contacte amb la llengua anglesa a partir de P3. Fem projectes i activitats amb altres centres d’Europa a través d’eTwinning en tots els nivells de l’escola i Arts & Crafts a tota la primària.
 • En l’àmbit de Coneixement del Medi portem a terme projectes per fomentar l’aprenentatge competencial.
 • Treball vertical d’experimentació a l’àmbit científic i matemàtic.
 • Implementació de les tecnologies en la dinàmica habitual de l’aula (treball de robòtica i programació en tots els nivells).
 • Foment de la lectura amb una biblioteca dinàmica i l’organització de tertúlies literàries en tots els nivells.
 • Treball per ambients a educació infantil.
 • Som una escola oberta a tota la comunitat educativa: fomentem la participació de l’AMPA i de les famílies de l’escola en la vida del centre.
 • Projecte de reutilització de llibres SORELL a tota la primària.
 • Formem part de la Xarxa d’Escoles Més Sostenibles.
 • Edifici sense barreres arquitectòniques
 • Aules àmplies, assolellades i digitalitzades
 • Aules d’informàtica, d’educació especial i gimnàs
 • Biblioteca
 • Menjador
 • Pati amb pista esportiva i estructures de joc
 • Hort

Logo Pati Obert

Pati Obert

Els patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d'ús públic fora d'horari escolar

Temes relacionats

Institut Baldiri Guilera

Ofereix una educació integral i de qualitat, adequada a les necessitats de l’alumnat.

Entitats residents

AMPA Escola Bernat Metge

C. de Jaume Casanovas 0171
Tel: 933708952 | Web | Mail | Facebook