Institut Estany de la Ricarda


Tags: Jove, Educació
Institut Estany de la Ricarda

Aquest institut té adcrites les escoles Charles Darwin, Jacint Verdaguer i Sant Jaume.

Som un institut públic d’ESO i batxillerat i oferim un tracte personalitzat adequat al ritme evolutiu i a les capacitats intel·lectuals de cada alumne. Com a centre inclusiu, eduquem en la solidaritat vers l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge.
Pretenem garantir el pluralisme i la convivència pacífica.
Formem part de la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya i tenim el distintiu d’Escola Verda que anem renovant any rere any.
Apostem per les noves tecnologies en l’aprenentatge i el coneixement, per facilitar l’aprenentatge de l’alumnat en les diferents àrees del currículum.
Disposem de pissarres digitals i canons de projecció a totes les aules.
Tenim un pla d’acció tutorial intensiu per a l’orientació personal, acadèmica i vocacional del nostre alumnat.
Desenvolupem els programes de mediació escolar “Apostem pel diàleg”, i “Internet Segura, de tu a tu” amb la col·laboració i participació directa del nostre alumnat. Participem en el Pla català de l’esport, per fomentar la salut i les activitats esportives.
Pretenem fomentar una actitud creativa, investigadora i lògica.
Intentem desenvolupar en tot l’alumnat valors democràtics com el respecte, la tolerància, el diàleg i la solidaritat.
Entenem que el paper de les famílies en el fet educatiu és fonamental i que hi han de participar.

Impartim:

 • ESO
 • BATXILLERAT de les modalitats següents:
 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitats i Ciències Socials
 • Atenció psicopedagògica a l’alumnat amb professorat especialista
 • Llengües estrangeres: anglès (obligatori) i francès (optatiu)
 • Programa d’Escoles Verdes des de l’any 2000, Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya i  Xarxa “Al Prat, escoles més sostenibles” des del seu inici.
 • Projectes de mediació, d’apadrinament d’alumnes i de servei comunitari
 • Projecte “Internet Segura, de tu a tu”, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra
 • Projecte SORELL, de reutilització de llibres de text
 • Pla lector. Activitats per al foment de la lectura: mitja hora de lectura al dia i experiència amb llibre digital
 • Web de centre, com a eina de comunicació entre professorat i alumnat, i entre centre i  famílies
 • Difusió d’activitats de centre i de diferents matèries mitjançant blocs enllaçats al web
 • Foment de l’esport en diferents modalitats
 • Sortides escolars (culturals, esportives o de lleure) per aprofundir diferents aspectes del currículum
 • Tallers per a l’èxit escolar i activitats esportives en horari de tarda
 • AMPA que col·labora de forma activa en diverses activitats educatives de l’institut.  Destaca la gestió del Projecte SORELL, de reutilització de llibres de text, a tota l’etapa d’ESO i l’organització d’activitats escolars i extraescolars com el Carnestoltes i la  graduació de l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat
 • Centre formador del Màster de Professorat de Secundària
 • Ampli espai exterior amb jardí mediterrani, jardí vertical a la façana i altres zones verdes
 • Connexió a Internet des de tots els espais del centre per cable i/o Wi-Fi
 • 2 aules d’informàtica
 • Aula de música
 • Aula de plàstica i dibuix
 • Laboratoris de física i química i de biologia i geologia amb doble dotació d’aula científica.
 • Laboratori independent per a l’alumnat d’ESO
 • Aula de tecnologia àmplia, amb equipament (pneumàtica, electropneumàtica, mecànica, electricitat, electrònica, impressora 3D...)
 • Biblioteca, amb servei gratuït de préstec de llibres i accés a Internet
 • Gimnàs, remodelat i dotat amb nous equipaments, rocòdrom i pistes esportives
 • Equipament per fer pràctiques amb energies renovables (energia solar fotovoltaica i pila d’hidrogen)

Entitats residents

AMPA Institut Estany de la Ricarda

Ptge. de Salvador Espriu 0001-0003
Tel: 649870470 | Web | Mail | Facebook

Centres adscrits

Escola Charles Darwin

Escola catalana, laica i plural, integradora, oberta i participativa, adscrita als...

Escola Jacint Verdaguer

Escola de doble línia, catalana, inclusiva i laica, adscrita als instituts Estany de la...

Escola Sant Jaume

Escola inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat. Adscrita a l’Institut Estany...