Esteu aquí

Accessibilitat

Amb la finalitat d'adaptar el portal municipal del Prat de Llobregat a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat, s'ha tractat de seguir les pautes d'acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci W3C  impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI.

 

La programació s'ha adaptat a la normativa HTML  5 i els estils a la normativa CSS3.
S'han adoptat totes les recomanacions d'accessibilitat que s'estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s'estableixen a prioritat 3.

Així, entre d'altres característiques, trobem:
- Compatibilitat amb tots els navegadors actuals.
- Navegació sense dependència del JavaScript.
- Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclat
- Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia
- Indicació explícita de tots els enllaços, oferint alternatives en casos com els mapes d'imatges, i advertiment d'obertura de finestra nova quan s'escau.
- Control per l'usuari del tamany de la lletra utilitzant els mecanismes pròpis de cada navegador.
- Diverses mesures de caràcter tècnic previstes per facilitar l'accés amb navegadors-lectors


L'accessibilitat: un procés sempre actiu

L'accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d'avaluació subjectiva. D'altra banda, les dificultats d'accés són molt variables en funció del tipus de discapacitat que pot concórrer en un usuari, i això fa que l'aplicació dels criteris no sempre sigui òptima per a tothom.

Ja sigui per anar millorant contínuament l'accessibilitat del web, com per atendre demandes concretes d'accés a continguts, us demanem que no dubteu en fer-nos arribar qualsevol consulta o petició que tingueu a través del formulari de contactar.

 

Per realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
• Transmetre dificultats d’accés al contingut.
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Es poden fer servir les següents vies:

• Tràmit de queixes i suggeriments.

• Correu electrònic: oiac@elprat.cat