AJUTS PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU 2024 I EXTRAESCOLARS DEL CURS 2024-2025 

Els ajuts municipals volen facilitar l'accés dels infants i joves de la ciutat a les activitats d'estiu i/o extraescolars de lleure, esportives i culturals. El seu objectiu principal és garantir que cap infant o jove quedi exclòs de fer aquestes activitats per motius econòmics o de caire social. Aquestes activitats són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per gaudir d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors, així com per facilitar la conciliació de les obligacions familiars. 

 

A QUI ES DIRIGEIXEN ELS AJUTS? 

Els ajuts van dirigits als infants i joves empadronats al municipi que hagin nascut entre els anys 2006 i 2021 (ambdós inclosos).  

Excepcionalment s'inclourà a joves nascuts abans del 2006 quan aquests estiguin cursant educació secundària obligatòria o escolaritzats al Centre d'Educació Especial Can Rigol durant el curs 2024-2025, o quan participin en les activitats organitzades per Disprat Lleure o entintats que es consideri que compleixen una funció anàloga.  

Les bases de la convocatòria es poden consultar al següent enllaç.

 

COM FER LA SOL·LICITUD?

Entre els dies 15 de març i 12 d’abril de 2024 (ambdós inclosos), podeu presentar les sol·licituds a través del registre telemàtic de l’Ajuntament.

*Nota important: a l'hora de realitzar el tràmit per via telemàtica és obligatori adjuntar el document de la Declaració responsable de la composició de la unitat familiar. En cas contrari, la sol·licitud no serà vàlida.

Si us cal assistència, podeu trucar al Servei de suport telefònic per fer  tràmits en línia OAC360: telèfon 93 595 44 14, de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

Les persones que no disposeu de mitjans telemàtics, podeu presentar la sol·licitud presencialment i amb cita prèvia:

             Cita prèvia: 93 379 00 50 Ext. 5118/5192

             Cita prèvia: 93 379 00 50 Ext. 5494

Només es podrà presentar i es valorarà una sol·licitud per persona beneficiària (infant i/o jove). Es valorarà la primera sol·licitud presentada i es desestimaran les posteriors, per duplicitat. 

Per sol·licitar els ajuts no cal estar prèviament inscrit/a a cap activitat. 

 

QUINES ACTIVITATS ES PODEN REALITZAR AMB AQUESTS AJUTS?

A la campanya d'activitats d'estiu 2024 al Prat 

 • Les que apareixen a la guia publicada d'Activitats d'Estiu al Prat 2024  i tenen subscrit amb l'Ajuntament el conveni de col·laboració adient. 

 • Les activitats de les entitats de lleure del CE Sant Pere i Sant Pau, l'AEiG Anton Vilà, l'AEiG Conxita Busquets i Associació Delta Llobregat. 

 • Els cursets de natació, casal de fitness i els casals que organitza l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

A la campanya d'Activitats Extraescolars del curs 2024-2025 al Prat 

 • Les activitats de les AMPA/AFA o de l'Associació Esportiva Escolar d'un centre educatiu del Prat de Llobregat. 

 • Les activitats organitzades per les entitats del Prat de Llobregat, adherides a la campanya. 

 • Els cursets de natació i el Club Esport Jove organitzats per l'Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

​COM CONSULTAR SI ES TÉ CONCEDIT L'AJUT?

 • A la campanya d'activitats d'estiu 2024 al Prat

                 Per fer la consulta es requereix el NIF i NIE de la persona sol·licitant i el número d'expedient facilitat per SMS.

                  Accés a la cerca de tràmit

 • A la campanya d'activitats Extraescolars 2024-2025 al Prat 

                Per fer la consulta es requereix el DNI o NIE de la persona sol·licitant i el número d'expedient facilitat per SMS. 

                  Accés a la cerca de tràmit 

 • ​Com fer una reclamació?

                 Termini: un mes, a partir de de l'endemà de rebre la notificació

                 S’ha de presentar a través d’una sol·licitud general i ha d’incloure: número d’expedient, nom de l'infant, exposició de motius i documentació que avali la reclamació.

 • Com presentar la renúncia?

                 S’ha de presentar a través d’una sol·licitud general i ha d’incloure: renúncia explícita a l'ajut per activitats extraescolars del curs 2024-25, número d'expedient i nom de l'infant.

        *Nota important: Les persones beneficiàries podran fer ús dels ajuts per a les activitats d’estiu 2024, formalitzant les seves inscripcions des del 28 de maig fins el 17 de juliol, com a data màxima. La no formalització de la inscripció en el termini establert suposarà la renúncia explicita de l’ajut concedit

                 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 • A la campanya d'activitats d'estiu 2024 al Prat

            Podeu consultar les activitats d'estiu al següent enllaç.

 • A la campanya d'activitats Extraescolars 2024 - 2025 al Prat

             Com?

             La inscripció s’haurà de realitzar directament a l’entitat organitzadora.

             Quan?

              Les persones destinatàries hauran de fer ús dels ajuts atorgats fins a l'octubre de 2024.

              Imprescindible: presentació de notificació electrònica d’ajut a l’entitat organitzadora.

 

Guia Ciutadana 2024

Guia Ciutadana 2024 - Ajuts d'activitats d'estiu i extraescolars (pdf - 103028 bytes)

Temes relacionats

Ajuts per a llibres i material escolar

Suport econòmic als centres educatius per afavorir l’equitat.

Subvenció per a projectes educatius de les AMPA i les AFA

Ajuts per a activitats extraescolars, reutilització de llibres de text, material...

Ajuts als estudis superiors

Ajuts per facilitar a la gent jove de la ciutat, l'accés als estudis superiors.