Ajuts activitats d'estiu 2023 i extraescolars 2023-2024

Media Root

Ajuts extraescolars 2023-2024

Ja es pot consultar, a través d'aquest enllaç, si és te concedit l'ajut per a les activitats extraescolars. Per fer la consulta es requereix el DNI,  NIE o PASS de la persona sol·licitant i el número d'expedient facilitat per SMS.

AJUTS PER A LES ACTIVITATS D'ESTIU 2023 I EXTRAESCOLARS DEL CURS 2023-2024

Els ajuts municipals volen facilitar l'accés dels joves i infants de la ciutat a les activitats d'estiu i/o extraescolars de lleure, esportives i culturals. El seu objectiu principal és garantir que cap infant o jove quedi exclòs de fer aquestes activitats per motius econòmics o de caire social. Aquestes activitats són una eina educativa de primer ordre i una gran oportunitat per gaudir d’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors, així com per facilitar la conciliació de les obligacions familiars.  Enguany, les activitats tindran una triple funció: ajudar a assumir i processar emocionalment les implicacions de la crisi, recuperar la convivència presencial amb altres infants, i fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits.

 

A QUI ES DIRIGEIXEN ELS AJUTS?

Els ajuts van dirigits als infants i joves empadronats al municipi que hagin nascut entre els anys 2005 i 2020 (ambdós inclosos). En les activitats d’estiu, han de tenir 3 anys complerts com a màxim el 26 de juny de 2023.

Excepcionalment, s'hi inclouran joves nascuts abans del 2005 quan participin en les activitats organitzades per Disprat Lleure.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al següent enllaç.

 

COM FER LA SOL·LICITUD?

Entre els dies 1 i 28 de febrer de 2023, podeu presentar les sol·licituds a través del registre telemàtic de l’Ajuntament.

*Nota important: a l'hora de realitzar el tràmit per via telemàtica és obligatori adjuntar el document de la Declaració responsable de la composició de la unitat familiar. En cas contrari, la sol·licitud no serà vàlida.

Si us cal assistència, podeu trucar al Servei de suport telefònic per fer  tràmits en línia OAC360: telèfon 93 595 44 14, de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

Les persones que no disposeu de mitjans telemàtics, podeu presentar la sol·licitud presencialment i amb cita prèvia:

             Cita prèvia: 93 379 00 50 Ext.5118/5192

             Cita prèvia: 93 379 00 50 Ext.5494

Es podrà presentar una sol·licitud per persona beneficiària en un únic tràmit.  

Per sol·licitar els ajuts no cal estar prèviament inscrit/a a cap activitat. 

QUINES ACTIVITATS ES PODEN REALITZAR AMB AQUESTS AJUTS?

A la campanya d'activitats d'estiu 2023 al Prat

  • Les que apareixen a la guia publicada d'Activitats d'Estiu al Prat 2023 (properament) i tenen subscrit amb l'Ajuntament el conveni de col·laboració adient.
  • Les activitats de les entitats de lleure del CE Sant Pere i Sant Pau, l'AEiG Anton Vilà, l'AEiG Conxita Busquets i Associació Delta Llobregat.
  • Els cursets de natació, casal de fitness i els casals que organitza l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

A la campanya d'Activitats Extraescolars del curs 2023-2024 al Prat

  • Les activitats de les AMPA/AFA o de l'Associació Esportiva Escolar d'un centre educatiu del Prat de Llobregat.
  • Les activitats organitzades per les entitats del Prat de Llobregat inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament.
  • Els cursets de natació, les activitas de circ i els tallers de llengua anglesa organitzats per l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

​COM CONSULTAR SI ES TÉ CONCEDIT L'AJUT?

  • A la campanya d'activitats d'estiu 2023 al Prat

                 Per fer la consulta es requereix el NIF i NIE de la persona sol·licitant i el número d'expedient facilitat per SMS.

                  Accés a la cerca de tràmit

  • A la campanya d'activitats Extraescolars 2023-2024 al Prat 

                Per fer la consulta es requereix el DNI,  NIE o PASS de la persona sol·licitant i el número d'expedient facilitat per SMS. 

                  Accés a la cerca de tràmit

​                 Com fer una reclamació?

                 Termini: fins al 3/11 (inclòs).

                 S’ha de presentar a través d’una sol·licitud general i ha d’incloure: número d’expedient, nom de l'infant, exposició de motius i                                         documentació que avali la reclamació.

                 Com presentar la renúncia?

                 S’ha de presentar a través d’una sol·licitud general i ha d’incloure: renúncia explícita a l'ajut per activitats extraescolars del curs 2023-24,                   número d'expedient i nom de l'infant.

                 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

  • A la campanya d'activitats d'estiu 2023 al Prat

            Podeu consultar les activitats d'estiu al següent enllaç.

  • A la campanya d'activitats Extraescolars 2023-2024 al Prat

             Com?

             La inscripció s’haurà de realitzar directament a l’entitat organitzadora.

             Quan?

              Les persones destinatàries hauran de fer ús dels ajuts atorgats fins a l'octubre de 2023.

              Imprescindible PRESENTACIÓ DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA D’AJUT a l’entitat organitzadora.

 

Guia Ciutadana 2023

Guia Ciutadana 2023 - Ajuts d'activitats d'estiu i extraescolars (pdf - 103246 bytes)

Temes relacionats

Ajuts per a llibres i material escolar

Suport econòmic als centres educatius per afavorir l’equitat.

Subvenció per a projectes educatius de les AMPA i les AFA

Ajuts per a activitats extraescolars, reutilització de llibres de text, material...

Ajuts als estudis superiors

Ajuts per facilitar a la gent jove de la ciutat, l'accés als estudis superiors.