Pla Educatiu d'Entorn

La missió dels Plans Educatius d’Entorn (PEE) gira al voltant de tres eixos fonamentals dels quals es deriven els objectius i les actuacions:

1. L’èxit educatiu dels nois i noies en totes les dimensions:  personal, acadèmica, social i laboral.

2. La convivència i la cohesió social amb especial atenció a:

 • l’equitat i la igualtat d’oportunitats;
 • el dret a la diferència i la interculturalitat;
 • el foment de la llengua catalana amb respecte i valoració de la diversitat lingüística;
 • la convivència, el sentit de pertinença i el compromís cívic.

3. La xarxa educativa com a resposta global, integral i més eficaç per aconseguir continuïtat i coherència educativa en la formació i educació de nois i noies.

Organització

 1. Comissió representativa
 2. Comissió operativa (comissió tècnica)
 3. Comissió de participació
  • 3.1 Èxit escolar
   • Xarxa d’orientació
   • Xarxa d’alfabetització
   • Pla local d’absentisme
  • 3.2 Cohesió social
   • Sostenibilitat
   • Equitat
   • Extraescolars i lleure

Actuacions del PEEP

Tallers de suport a la promoció de l’èxit escolar

Reforç als centres educatius en horari extraescolar.

Pla local per a la prevenció de l’absentisme escolar

Circuit d’intervenció per frenar l’absència injustificada a les aules.

Servei d'Acompanyament a Joves (SAJ)

Programes d’empoderament juvenil en l’àmbit formatiu, professional i personal.