Ajuts per a llibres i material escolar

Què és el servei?

És un  suport econòmic als centres educatius perquè puguin facilitar l'adquisició de llibres de text i material escolar als alumnes de l'educació obligatòria i postobligatòria que, per qüestions socioeconòmiqes, tenen dificultats per adquirir-los. Aquest ajut s'emmarca en un projecte de reutilització de llibres que tots els centres educatius públics de la ciutat porten a terme, el projecte SORELL.

Què ofereix?

Ajut econòmic als centres educatius per adquirir llibres de text i material escolar i compensar, així, les situacions de desigualat i afavorir l'equitat en els processos d'escolarització.

A qui s’adreça?

A famílies que presenten una situació de dificultat econòmica per a l'adquisició de llibres i material escolar per als seus fills i filles.

Com s’hi pot accedir?

Les propostes d'ajut a les famílies es fan a través de les comissions socials (formades per representants dels centres educatius, Serveis Socials, Educació i l'EAP) i les comissions de reutilització dels centres educatius (on estan representats els centres educatius i les famílies).      

Temes relacionats

Ajuts de menjador escolar

Espai d'informació sobre la tramitació dels ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal per

Ajuts per a activitats d'estiu i extraescolars

Ajuts municipals per a les actviitats d'estiu i extraescolars

Ajuts als estudis superiors

Ajuts per facilitar a la gent jove de la ciutat, l'accés als estudis superiors.