Suport a la sol·licitud d'ajuts

El Consell Comarcal gestiona l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar per raons socioeconòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars dels sol·licitants. 

Des del Departament d'Educació i del Servei d'Acció Social Municipals s'estableix coordinació amb les comissions socials dels centres educatius,  per prestar ajut i informació a les famílies que tinguin dificultat en el moment de fer la sol·licitud telemàtica.

L'Ajuntament a través del Servei d'Acció Social atorga els ajuts complementaris. Aquests ajuts complementen les beques del Consell Comarcal quan aquestes s'han aprovat. Tenen la finalitat  de garantir l’accés al servei de menjador escolar dels nens i nenes de les famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

Com es fa la sol·licitud telemàtica

La sol·licitud només es pot fer de manera telemàtica, a través de l'aplicatiu informàtic habilitat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. Si necessiteu informació durant el tràmit, podeu trucar al telèfon 93.379.00.50 extensions 5381 i 5796.

Els centres educatius facilitaran el model de sol·licitud en paper exclusivament a les famílies que no disposin de cap mitjà electrònic.  Aquesta sol·licitud s'haurà de retornar al seu centre educatiu dins del termini establert.

Les dates de presentació són del 15 al 29 de maig de 2024.

Passos per fer la sol·licitud

1. Preparar  la informació que cal tenir abans de començar

  • Preparar número IDALU (número identificació de l'alumne) si no ho teniu consulteu a l'escola), consta a qualsevol informe d'avaluació
  • DNI /NIE persona solicitant i dels membres de la unitat familiar
  • Import mensual 2023 en cas de rebre ajut per a l'habitatge de l'Agència d'Habitatge de Catalunya
  • Import mensual 2023  en cas de tenir assignada pensió per aliments dels fills/es

2. Entrar a la pàgina del Consell Comarcal.

3. Llegir la guia per a la tramitació i el full de preguntes freqüents. 

4. Iniciar el registre amb el vostre correu electrònic i una contrasenya que creeu per a aquesta sol·licitud. 

5. Recuperar el resguard de la sol·licitud al correu electrònic.

6. Consultar al setembre la concessió de l'ajut al web del Consell Comarcal.

Documentació sobre la convocatòria ajuts menjador escolar curs 2024-2025

Guia per a la tramitació ajuts menjadors escolars curs 24-25 (pdf - 1191879 bytes)

Bases de la convocatòria ajuts menjador escolar curs 24-25 (pdf - 859486 bytes)

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.