CAMPANYA  PREINSCRIPCIÓ  TELEMÀTICA  CURS  2022 - 2023

 

  Per al segon cicle d’educació infantil i primària es farà del  7 al 21 de març  

  Per a l’educació secun­dària obligatòria (ESO) serà del  9 al 21 de març

  • INSCRIPCIÓ PAS A PAS - El que necessites saber del procés de preinscripció

  El procés serà telemàtic, a través del portal de preinscripcio.gencat.cat .

  També pots fer la teva sol·licitud electrònica mitjançant IdCAT mòbil, Clave, T-CAT o DNI electrònic

  Aquelles famílies que necessitin acompanyament per fer el tràmit telemàtic poden trucar a l’OAC 360, al tel. 93 595 44 14

  Si la família te altres dubtes o consultes, podran acompanyar-se des de l’OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ, al telèfon 933790050 ext. 5334 o 5490 amb l’horari de 9:00 a 13:30h. i 16:30 a 19:00h.

  1. Opció d’ escola o centre educatiu.

  Els centres organitzen  JORNADES DE PORTES OBERTES  online

  Conèixer el projecte, l’espai, els valors, les persones... que formaran part del dia a dia del teu fill/a és molt important. 

  2. Conèixer les dates de tot el procés de preinscripció i matriculació.

  Coneix les dates de tot el procés de preinscripció i matriculació, així com les accions associades.

   

  3. Conèixer l'oferta inicial de places de cada centre, la zona on estan localitzats  i també els Instituts adscrits (secundària) a les escoles de primària.

  Les escoles de la ciutat estan distribuïdes en 4 zones . Aquesta zonificació es té en compte en la preinscripció escolar. 

  Cada escola té assignat dos instituts adscrits en els quals té preferència d’admissió, a excepció de l’Escola Jaume Balmes que en té tres.

   

  4.  Entén els criteris de puntuació : prioritaris i complementaris

   

  5.   Prepara la documentació que hauràs d'adjuntar a la sol·licitud (Presentació fins al 23 de març de 2022)

  a)  Necessitaràs DNI, llibre de família i tarja sanitària. Hauràs de tenir fotografiada o escanejada la documentació dins del dispositiu que vagis a utilitzar perfer la teva preinscripció, d’aquesta  manera tindràs un accés més fàcil i ràpid.

  b) Consulteu les dades i els codis necessaris per emplenar el formulari de tots el centres de primària i secundària del Prat de Llobregat aquí.

  També pots accedir al codi d’identificació de l’alumne a través de gentcat.cat.

   

  6. Tingues el calendari del procés de preinscripció a mà, és important fer un seguiment.

  1. Fes la sol·licitud de preinscripció

  CRITERIS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE PER OMPLIR LA SOL·LICITUD

  La sol·licitud només es podrà fer per Internet a travès del formulari que trobareu al web preinscripció.gencat.cat. Envia-la junt amb la documentació necessària, escanejada o fotografiada. Un cop introduïdes les dades, la vostra petició quedarà enregistrada i rebreu el comprovant per correu electrònic.  Podeu accedir i modificar la vostra petició durant tot el termini de presentació de sol·licituds. NO T’OBLIIDIS DE GUARDAR EL CODI DE LA SOL·LICITUD, et servirà per fer el seguiment de tot el procés.

  A la sol·licitud teniu per omplir fins a un màxim de 10 opcions. El recompte de la puntuació es farà sobre el centre que heu posat a la primera opció i es mantindrà en la resta d’opcions escollides.

   

  2. Fes el seguiment de la teva sol·licitud

  Fes el seguiment de la teva sol·licitud mitjançant el codi de sol·licitud que hauràs guardat prèviament. 

  Per accedir telemàticament a les dades de forma individual cal accedir al web Estudiar a Catalunya. Necessitaràs:

  • El codi de la sol·licitud, que hauràs guardat en el moment de la preinscripció o que hauràs rebut mitjançant correu electrònic a l'adreça indicada en la sol·licitud.
  • El número d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent.

  3. Consulta les llistes

  Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i rebudes aquestes, es publicarà un llistat provisional   amb les puntuacions obtingudes. Pots  accedir  al  llistat  que es publicaran, a través :

  • al web del centre demanat en primera opció.  Esteu molt atents a les dates de publicació d’aquest llistat, perquè nomès disposeu de tres dies per presentar reclamacions a la puntuació rebuda si en teniu alguna objecció.
  • També a l’OME. 93 379 00 50 ext. 5334 5490

  Necessitaràs el codi de la sol·licitud

  4 de març de 2022: Publicació oferta inicial de places escolars

  21 d'abril de 2022: Publicació de llista provisional de sol·licituds dels centres amb puntuació segons barems

  Del 22 al 28 d'abril de 2022: Reclamacions a la puntuació segons barems

  3 de maig de 2022: Publicació de llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

  9 de maig de 2022: Sorteig del número de desempat

  11 de maig de 2022: Llistes de sol·licituds ordenades (un cop aplicat el número de desempat)

  Del 27 de maig a l'1 de juny de 2022: Ampliació de peticions de preinscripció per a aquelles famílies que no han obtingut plaça en cap opció escollida. Aquestes rebran un missatge per correu electrònic per poder ampliar les opcions a la sol·licitud presentada en aquells centres on hagin quedat vacants.

   

  Teniu tres dies per fer aquesta ampliació, si no la feu, se li assignarà una plaça d’ofici.

  9 de juny de 2022: Publicació del nombre de places escolars per centre i curs. Oferta final de places escolars

  10 de juny de 2022: Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

  1. Formalitza la matrícula al centre educatiu assignat.

   Molt important: si la matrícula no es fa en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

   Cal que presentis un justificant el més aviat possible al mateix centre, perquè si no es considera que renuncies a la plaça i la perds.

  a- Quan formalitzar la matrícula?

  Del 21 al 29 de juny de 2022

  b- Que necessites?

  Còpia del carnet de vacunacions de l'alumne o l'alumna. 

  Si no es té el carnet de vacunacions, s'ha d'aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  És convenient contactar amb el centre on has de fer la matrícula per saber si has d'aportar alguna altra documentació o informació que necessitin per a la seva gestió interna.

  c- Com es fa la matrícula?

  Contacta amb el centre educatiu on t'han assignat la plaça per concertar cita per formalitzar la matrícula dins el període establert per a la matriculació..

  Prepara la documentació i la informació que necessitaràs per fer la gestió.

  Documentació

  Com has de fer la preinscripció escolar en línia

  Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

  Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

  Organisme que gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat.

  Altres continguts relacionats

  Infantil i Primària

  Etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 3 a 12 anys.

  Secundària

  Etapa d’escolarització obligatòria per a nois i noies de 12 a 16 anys.

  El PRATfamílies

  Impulsar i coordinar accions de formació i dinamització per a les famílies amb fills i...

  Escoles Bressol Municipals

  Educació no obligatòria adreçada a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre...