L'objectiu de la jornada és avançar en el concepte de coresponsabilitat per part dels diversos sectors de la comunitat educativa (famílies, docents i altres agents educatius de la comunitat ) i fomentar-ne la participació a través de l'anàlisi conjunta de les variables que possibiliten la millora del procés educatiu; la jornada combina la formació, el treball de grup i la presentació de bones pràctiques.

Aquest espai de trobada anual pretén també reforçar la tasca de les AMPA i AFA del Prat, compartir experiències i reflexionar sobre el seu paper  i la seva importància dins i fora de l'escola.

 XIII Jornada Tothom Educa

Aquest any es previst  celebrar-la  el dissabte  28 de maig de  9 a 13,30h  a l'Escola del Parc.

La jornada es centrarà en els vincles entre les famílies i l'escola i el seu anàlisi en el marc de pandèmia.. Coneixerem dl'experiència del projecte NODUM, realitzat durant el curs , per tal de conèixer en què ha consistit, com ha participat cada sector de la ciutat i quines conclusions globals ens aporta.

Programa

Pendent

Documentació i enllaços d'interès sobre la XII Jornada

Pendent

Altres edicions de la Jornada Tothom Educa

Hi ha una part de la jornada que es dedica a presentar o treballar al voltant de projectes d'èxit desenvolupats per les AMPA i els centres educatius de la ciutat,  que per les seves característiques, esdevenen “bones pràctiques” i que, per tant, poden ser d'interès per a la resta de la comunitat. 

Aquí es poden conèixer les bones pràctiques dels darrers anys:

2021

Vídeo de la 1a sessió

Conferència d'Àngels Balsells al Tothom Educa 2021

Diagnosi del procés participatiu del Pla Local d'Infància i Adolescència

Vídeo de la 2a sessió

Reptes del Pla d'Infància i Adolescència

2019

2018

2016

 • La participació de les famílies a l'escola. AMPA i escola J. Josep Tarradellas
 • El grup impulsor de mares. AMPA i escola Pepa Colomer

2015

 • La gestió dels socis i les sòcies i la millora de la comunicació. AMPA Escola Sant Jaume.
 • Les extraescolars a l’AMPA. AMPA Escola Honorable Josep Tarradellas.

2014

 • La millora de la comunicació amb les famílies de secundària. AMPA de l’Institut Salvador Dalí.
 • Organització d’una recollida solidària de taps. AMPA Escola Joan Maragall.
 • Accions lligades a l’obertura de la biblioteca escolar. AMPA Escola del Parc.

2013

 • Projecte SORELL de reutilització de llibres. AMPA i direcció de l’Institut Baldiri Guilera.
 • Accions de patrocini a l’AMPA. AMPA Escola Pompeu Fabra i Bernat Metge.
 • Dinamització de famílies. Projecte teatral El Galliner del Parc. Ampa Escola del Parc.

2012

 • Mercadet d’intercanvi. AMPA Escola Ramon Llull.
 • Ampapa’t! Butlletí de famílies. AMPA Escola del Parc.
 • La comunicació com a eina de foment de la participació. AMPA Escola Pompeu Fabra.

2011

 • Reutilizació de llibres. Escola Bernat Metge.

 • Activitats de l’AMPA amb el Pla Educatiu d’Entorn. Ampa Institut Ribera Baixa.

 • Com potenciar la participació de l’AMPA. AMPA Escola Galileo Galilei i Jacint Verdaguer.

 • Projecte Trencaclosques. Formació de famílies. AMPA Escola del Parc.

 • La colla gegantera. AMPA Escola Mare de Déu del Carme.

Fitxes relacionades

Lliçó inaugural del curs

Acte de retrobament de tota la comunitat educativa del Prat.

Suport a les AFA i les AMPA

Les AFA i les AMPA són un actiu en l’àmbit educatiu que cal fomentar, cuidar i potenciar.

Orientació educativa

Conjunt d’accions coordinades per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.