La jornada Tothom Educa és un espai de trobada anual de la comunitat educativa, amb una especial rellevància de les AMPA, on es combina la formació, el treball de grup i la presentació de bones pràctiques.

L'objectiu de la jornada és avançar en el concepte de coresponsabilitat per part dels diversos sectors de la comunitat educativa (famílies, docents i altres professionals de l'educació) i fomentar-ne la participació a través de l'anàlisi conjunta de les variables que possibiliten la millora del procés educatiu.

La jornada té per objectiu reforçar la tasca de les AMPA del Prat, compartir experiències i reflexionar sobre la seva importància dins i fora de l'escola.

 

 

Bones pràctiques

Hi ha una part de la jornada que es dedica a presentar projectes desenvolupats per les AMPA de la ciutat, els quals, per les seves característiques, esdevenen “bones pràctiques” i que, per tant, són d'interès per a la resta de centres. Cada any es destaquen dues accions que són exposades pels mateixos membres de l'AMPA. Consulteu aquí les bones pràctiques dels darrers anys:

2018

2016

 • La participació de les famílies a l'escola. AMPA i escola J. Josep Tarradellas
 • El grup impulsor de mares. AMPA i escola Pepa Colomer

2015

 • La gestió dels socis i les sòcies i la millora de la comunicació. AMPA Escola Sant Jaume.
 • Les extraescolars a l’AMPA. AMPA Escola Honorable Josep Tarradellas.

2014

 • La millora de la comunicació amb les famílies de secundària. AMPA de l’Institut Salvador Dalí.
 • Organització d’una recollida solidària de taps. AMPA Escola Joan Maragall.
 • Accions lligades a l’obertura de la biblioteca escolar. AMPA Escola del Parc.

2013

 • Projecte SORELL de reutilització de llibres. AMPA i direcció de l’Institut Baldiri Guilera.
 • Accions de patrocini a l’AMPA. AMPA Escola Pompeu Fabra i Bernat Metge.
 • Dinamització de famílies. Projecte teatral El Galliner del Parc. Ampa Escola del Parc.

2012

 • Mercadet d’intercanvi. AMPA Escola Ramon Llull.
 • Ampapa’t! Butlletí de famílies. AMPA Escola del Parc.
 • La comunicació com a eina de foment de la participació. AMPA Escola Pompeu Fabra.

2011

 • Reutilizació de llibres. Escola Bernat Metge.

 • Activitats de l’AMPA amb el Pla Educatiu d’Entorn. Ampa Institut Ribera Baixa.

 • Com potenciar la participació de l’AMPA. AMPA Escola Galileo Galilei i Jacint Verdaguer.

 • Projecte Trencaclosques. Formació de famílies. AMPA Escola del Parc.

 • La colla gegantera. AMPA Escola Mare de Déu del Carme.

Fitxes relacionades

Lliçó inaugural del curs

Acte de retrobament de tota la comunitat educativa del Prat.

Suport a les AMPA

Les AMPA són un actiu en l’àmbit educatiu que cal fomentar, cuidar i potenciar.

Orientació educativa

Conjunt d’accions coordinades per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.