Llar d'infants Dumbo

Llar d'infants Dumbo

Informació actualitzada preinscripcions Escoles Bressol Curs 2023-2024

 

 

La llar d’infants Dumbo és un centre d’educació infantil de primer cicle amb titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i amb més de 50 anys de trajectòria, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys. Té una capacitat de 73 places.
Juntament amb les famílies, col·laborem en el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’infant, tenint en compte els aspectes físics, psíquics, afectius i
socials. Tot això, en un ambient estimulant i afavoridor de l’autonomia dels nens i nenes.
A la nostra Llar treballem per donar resposta a la diversitat, als interessos i a les capacitats de tots els infants, i els oferim experiències, materials i situacions de joc molt diverses, marcades per un ritme d’activitats quotidianes.

 • Servei d’acollida de 8 a 9 h del matí
 • Servei de menjador amb cuina pròpia amb menús adaptats a l’edat dels infants
 • Assessorament del CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç)
 • Consell escolar
 • 1 estança per a infants de 4 mesos a 1 any
 • 3 estances per a infants d’1 a 2 anys
 • 2 estances per a infants de 2 a 3 anys
 • 5 patis assolellats
 • 1 sala d'usos múltiples

 

 • De 9 a 17 h (des de la 2a setmana de setembre fins a finals de juny)
 • Menjador i migdiada: de 12 a 15 h

 

Quota d’escolaritat per a la llar d’infants, establerta per la Generalitat: 118 €/mes
Servei de menjador : 110€

(Les fixa el Departament d’Educació de la Generalitat, d’acord amb l’Ordre ENS/72/2013, de 23 d’abril de 2013.)
Hi ha dos tipus d’ajut:
Bonificacions

Del 50% de la quota, per a famílies que disposen de:
• Carnet de família nombrosa, categoria general
• Carnet de família monoparental
Exempcions
Del 100% de la quota, per a famílies que disposen de:
• Carnet de família nombrosa, categoria especial
• Certificat de discapacitat de l’infant (superior o igual al 33%)
• Documentació que acrediti que la família o algun membre de la família ha estat víctima d’actes terroristes.

Portes Obertes Virtuals. Mira el vídeo!