Secundària


Tags: Educació

L’educació secundària és l’etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 12 a 16 anys. Al Prat hi ha 7 centres públics i 3 centres privats-concertats on es pot cursar.

1

Institut Baldiri Guilera

Carrer del Mestre Vigo i Garreta 0001, BX
2
3

Institut Escola del Prat

Carrer del Riu Túria 0002-0004
4

Institut Escola Pepa Colomer

Carrer del Tibidabo 0003
5

Institut Estany de la Ricarda

Passatge de Salvador Espriu 0001-0003
6

Institut Ribera Baixa

Carrer d'Aneto 0002, BX
7

Institut Salvador Dalí

Avinguda del Pare Andreu de Palma 0001-0003
8

Col·legi La Seda de Barcelona

Plaça del Pintor Grau Sala 0005
9

Escola Mare de Déu del Carme

Carrer del Doctor Robert 0005-0009
10

La Generalitat de Catalunya ha publicat al seu web que la previsió de preinscripció escolar és del 23 de març a l'1 d'abril de 2020. Estem a l'espera de Resolució d'enguany que regula el procés. 

Com es pot fer la preinscripció a un centre públic o concertat?

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l'organisme que gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat per a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Abans de fer la preinscripció, l’OME recomana:

  • Consultar els centres educatius i l'oferta de places escolars.
  • Visitar els centres educatius a través de les jornades de portes obertes, que us ajudaran a conèixer les característiques dels centres educatius.
  • Conèixer el calendari de tot el procés.
  • Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds, així com la documentació necessària per justificar-los.
  • Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció per al proper curs 2019–2020, mitjançant una Resolució, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2019–2020. Segons aquest document, per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i també quan es vol canviar de centre, cal fer la preinscripció a través d'una sol·licitud. Hi ha dues vies per formalitzar-la:

  • En període ordinari (dintre del termini de presentació vigent). Cal fer la preinscripció, que es lliurarà al centre educatiu demanat en primera opció o bé a l'OME. Abans heu de reservar dia i hora, demanant cita prèvia.
  • Fora de termini. Les sol·licituds s'hauran de lliurar a l'OME. L'alumne/a ha d'estar empadronat/da a la ciutat. El pare, mare o tutor/a ha d'aportar la documentació (DNI, passaport, etc.) que acrediti la filiació del/de la sol·licitant. La sol·licitud serà valorada per la comissió d'escolarització corresponent, que decidirà sobre l'assignació de la plaça escolar segons el criteri establert per l'article 6.5 del decret 75/2007, de 27 de març, d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, d'acord amb el qual "les sol·licituds presentades després de l'inici del curs només s'atenen si corresponen a alumnat no escolaritzat a Catalunya, a canvis de domicili que comporten canvi del municipi de residència (o de districte municipal en el cas de Barcelona) o a d'altres circumstàncies excepcionals". 

Com estan distribuïts els centres educatius?

Les escoles de la ciutat estan distribuïdes en 4 zones. Aquesta zonificació es té en compte en la preinscripció escolar.

Cada escola té assignat dos instituts en els quals té preferència d’admissió, a excepció de l’Escola Jaume Balmes que en té tres.

Consulteu els diferents continguts informatius:

Institut El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo)

Centre d'educació secundària obligatòria (ESO) de dues línies que entrarà enfuncionamen...

Institut Salvador Dalí

Fundat el 1985, s’adapta a les noves realitats i a les necessitats de l’alumnat.

Institut Estany de la Ricarda

Centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i...