Secundària


Tags: Educació

L’educació secundària és l’etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 12 a 16 anys. Al Prat hi ha 7 centres públics i 3 centres privats-concertats on es pot cursar.

1

Institut Baldiri Guilera

Carrer del Mestre Vigo i Garreta 0001, BX
2
3

Institut Escola del Prat

Carrer del Riu Túria 0002-0004
4

Institut Escola Pepa Colomer

Carrer del Tibidabo 0003
5

Institut Estany de la Ricarda

Passatge de Salvador Espriu 0001-0003
6

Institut Ribera Baixa

Carrer d'Aneto 0002, BX
7

Institut Salvador Dalí

Avinguda del Pare Andreu de Palma 0001-0003
8

Col·legi La Seda de Barcelona

Plaça del Pintor Grau Sala 0005
9

Escola Mare de Déu del Carme

Carrer del Doctor Robert 0005-0009
10

Com es pot fer la preinscripció a un centre públic o concertat?

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l'organisme que gestiona l'escolarització de l'alumnat de la ciutat per a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

Abans de fer la preinscripció, l’OME recomana:

  • Consultar els centres educatius i l'oferta de places escolars.
  • Visitar els centres educatius a través de les jornades de portes obertes, que us ajudaran a conèixer les característiques dels centres educatius.
  • Conèixer el calendari de tot el procés.
  • Conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds, així com la documentació necessària per justificar-los.
  • Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció per al proper curs 2020–2021, aprovant les normes de preinscripció i matrícula. La Generalitat de Catalunya publica al seu web la Resolució que regula el procés.

La preinscripció escolar és del 23 de març a l'1 d'abril de 2020. 

Segons aquest document, per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics i també quan es vol canviar de centre, cal fer la preinscripció a través d'una sol·licitud. Hi ha dues vies per formalitzar-la:

  • En període ordinari (dintre del termini de presentació vigent). Cal fer la preinscripció, que es lliurarà al centre educatiu demanat en primera opció o bé a l'OME. Abans heu de reservar dia i hora, demanant cita prèvia.
  • Fora de termini. Les sol·licituds s'hauran de lliurar a l'OME. L'alumne/a ha d'estar empadronat/da a la ciutat. El pare, mare o tutor/a ha d'aportar la documentació (DNI, passaport, etc.) que acrediti la filiació del/de la sol·licitant. La sol·licitud serà valorada per la comissió d'escolarització corresponent, que decidirà sobre l'assignació de la plaça escolar segons el criteri establert per l'article 6.5 del decret 75/2007, de 27 de març, d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, d'acord amb el qual "les sol·licituds presentades després de l'inici del curs només s'atenen si corresponen a alumnat no escolaritzat a Catalunya, a canvis de domicili que comporten canvi del municipi de residència (o de districte municipal en el cas de Barcelona) o a d'altres circumstàncies excepcionals". 

Com estan distribuïts els centres educatius?

Les escoles de la ciutat estan distribuïdes en 4 zones. Aquesta zonificació es té en compte en la preinscripció escolar.

Cada escola té assignat dos instituts en els quals té preferència d’admissió, a excepció de l’Escola Jaume Balmes que en té tres.

Consulteu els diferents continguts informatius:

Institut El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo)

Centre d'educació secundària obligatòria (ESO) de dues línies que entrarà enfuncionamen...

Institut Salvador Dalí

Fundat el 1985, s’adapta a les noves realitats i a les necessitats de l’alumnat.

Institut Estany de la Ricarda

Centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i...