Secundària


Tags: Educació

L’educació secundària és l’etapa d’escolarització obligatòria per als infants de 12 a 16 anys. Al Prat hi ha 7 centres públics i 3 centres privats-concertats on es pot cursar.

1

Institut Baldiri Guilera

Carrer del Mestre Vigo i Garreta 0001, BX
2
3

Institut Escola del Prat

Carrer del Riu Túria 0002-0004
4

Institut Escola Pepa Colomer

Carrer del Tibidabo 0003
5

Institut Estany de la Ricarda

Passatge de Salvador Espriu 0001-0003
6

Institut Ribera Baixa

Carrer d'Aneto 0002, BX
7

Institut Salvador Dalí

Avinguda del Pare Andreu de Palma 0001-0003
8

Col·legi La Seda de Barcelona

Plaça del Pintor Grau Sala 0005
9

Escola Mare de Déu del Carme

Carrer del Doctor Robert 0005-0009
10

Com es pot fer la preinscripció a un centre públic o concertat?

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha  publicat les dates per al període de preinscripció escolar per als ensenyaments d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, que serà del 13 al 22 de maig.

Aquest tràmit es reactiva després de la suspensió efectuada a consequència de la situació d’alarma de salud per la COVIDd-19  amb modificacions importants.

Enguany, l’OME seguirà col·laborant donant suport als centres però per qüestions d’organització no recepcionarà cap preinscripció

Tràmit online

El tràmit es farà online a través del portal preinscripcio.gencat.cat, presentant el formulari telemàtic i enviant la documentació necessària (escanejada o fotografiada) mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Cal utilitzar la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació escanejada o fotografiada.

En emplenar la sol·licitud amb suport informàtic trobareu un espai que cal omplir amb l'identificador de l'alumne o alumna. Els nens que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l'identificador de l'alumne a través del web del Departament d'Educació de la Generalitat o, si fos el cas, al centre on ha estat escolaritzat l’any anterior.

Presentació presencial

Només de manera excepcional, aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, podran presentar la preinscripció presencial del 19 al 22 de maig inclòs, al centre demanat en primera opció sol·licitant cita prèvia. Caldrà que demani prèviament cita prèvia. A  través del web del centre educatiu escollit en primera opció es podrá trobar informació per demanar la cita prèvia, que també estarà disponible al web del Departament d’Educació de la Generalitat

En el cas de preinscripció presencial, caldrà tenir en compte el següent:

  • Preferiblement ha d’anar només una persona per fer el tràmit. 
  • S’ha de portar la documentació per  poder-la escanejar o fotocopiar. 
  • Portar la sol·licitud emplenada des de casa i, si no és possible, portar el seu propi bolígraf.
  • Portar mascareta i guants.
  • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Tant  l’Ajuntament com la Generalitat desplegaran els recursos personals i materials necessaris de prevenció, tant pel que fa a la neteja com als equips de protecció de les persones que hi participaran.

Webs dels centres educatius i portes obertes

Tant l’horari d’atenció com la resta d’informació la podeu consultar al web de cada centre. Des d’aquest enllaç podeu accedir a la informació sobre els centres de la ciutat. 

Algunes jornades de portes obertes no s’han pogut realitzar perquè ha coincidit amb el tancament dels centres. Per això es convida a les famílies a entrar al web dels centres, on podran trobar informació sobre les característiques i el projecte educatiu que els ajudi a fer la tria de centre. 

Com estan distribuïts els centres educatius?

Les escoles de la ciutat estan distribuïdes en 4 zones. Aquesta zonificació es té en compte en la preinscripció escolar.

Cada escola té assignat dos instituts en els quals té preferència d’admissió, a excepció de l’Escola Jaume Balmes que en té tres.

Consulteu els diferents continguts informatius:

Institut El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo)

Centre d'educació secundària obligatòria (ESO) de dues línies que entrarà enfuncionamen...

Institut Salvador Dalí

Fundat el 1985, s’adapta a les noves realitats i a les necessitats de l’alumnat.

Institut Estany de la Ricarda

Centre innovador, vinculat a projectes europeus d’innovació, de noves tecnologies i...