Infants de 0 a 3 anys


Tags: Educació

L’etapa escolar de 0 a 3 anys té un caràcter plenament educatiu, però no és obligatòria. S’adreça a nens i nenes d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys i pren diferents formes. En aquest sentit, al Prat existeixen quatre escoles bressol municipals (EBM), una llar d’infants de la Generalitat i diversos centres privats.

1

Escola bressol Sol Solet

Avinguda del Canal 0114-0116
2

Escola bressol el Cabusset

Carrer del Músic Blai Carmona 0004
3

Escola bressol la Granota

Carrer de Sarajevo 0005
4

Escola bressol la Blaveta

Carrer del Tibidabo 0001
5

Llar d’Infants Dumbo

Carrer del Riu Ebre 0015B
6

Llar d’infants Estel

Carrer de les Indústries 0083, BX
7

Llar d’infants Nins

Carrer de Joan Maragall 0055
8

Llar d’infants Vailets

Avinguda del Doctor Gallart i Monés 0024-0026, 01 A
9

Llar d’infants El Jardinet

Avinguda de la Verge de Montserrat 0133
10

Llar d’infants Kity

Carrer d'Eduard Blasco i Ejarque 0007, L BX 01
11

Llar d’infants una miqueta de joc

Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 0082

Abans de fer la preinscripció, l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) recomana:

  • Consultar les característiques i els serveis que ofereix cada centre.
  • Assistir a les jornades de portes obertes, organitzades al llarg del mes d'abril per tal que les famílies pugueu visitar les escoles bressol i la llar d'infants públiques del municipi.
  • Conèixer bé el calendari de tot el procés, l'oferta de places i els criteris de barems amb què s'ordenen les sol·licituds, així com la documentació necessària per justificar-los. Tant la sol·licitud com la documentació s'han de presentar en el termini de temps que s'estableixi.

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció per al proper curs 2020–2021, aprovant les normes de preinscripció i matrícula. La Generalitat de Catalunya publica al seu web la Resolució que regula el procés.

La preinscripció escolar és de l'11 al 22 de maig de 2020, ambdós inclosos. 

D'acord amb aquest document, hi ha dues maneres de formalitzar la preinscripció:

  • Durant el període que estableix la resolució, dins del termini de presentació vigent, cal fer la preinscripció a l'OME. És necessari demanar cita prèvia.
  • Fora de termini. Les sol·licituds s'hauran de lliurar a l'OME al llarg de tot el curs, fins a l'inici del següent període de preinscripció, sempre que el nen o la nena tingui 16 setmanes d'edat, segons la normativa vigent.

Quan en un centre educatiu hi ha més sol·licituds que vacants, per assignar les places s'aplica un barem de prioritat d'admissió, establert al decret d'admissió d'alumnes i a la resolució de preinscripció i matriculació, que té en compte diversos criteris específics i generals. En cas d'empat en la puntuació, es farà un sorteig públic regulat en la mateixa normativa. Tots els centres han de reservar unes places destinades a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.

Escoles bressol públiques

Escola Bressol Sol Solet

Centre municipal d’educació 0-3 anys amb capacitat per a 97 infants.

Escola Bressol la Blaveta

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 147 infants.

Escola bressol el Cabusset

Centre municipal d’educació de 0 a 3 anys amb capacitat per a 127 infants.

Escola Bressol La Granota

Centre municipal d’educació 0-3 amb capacitat per a 127 infants.

Llar d'infants Dumbo

Centre d’educació infantil de primer cicle, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i amb...