Què és el projecte comú #Jardigital?

Si entenem la cultura com a eina de transformació social, podem entendre també que el món digital que ens envolta, l’aproximació, divulgació i difusió de la Cultura Digital, és clau per a la dinamització Sociocultural i la millora de la vida de les persones.

Majoritàriament, l’Smartphone esdevé l’eina clau de connexió de les persones amb aquest món digital, un dispositiu imperant a les nostres vides que funciona com a porta a la nova realitat digital en la que vivim.

Des del Centre Cívic Jardins de la Pau entenem i reivindiquem l’apropament a la Cultura Digital i  accés al món digital com un dret contemporani a posar en valor. Un dret és el saber en aquesta nova realitat, així com accedir a serveis bàsics, comprar, i comunicar-se, com també el coneixement de riscos que comporten les noves tecnologies, a través d’un posicionament crític.

Des del Centre Cívic Jardins de la Pau, volem permetre l’apropament a les persones a través del pensament crític a la Cultura Digital, a partir d’esdevenir un punt de referència d’accés al món de l’Smartphone: accés a tecnologies adaptades (gent gran i infantesa), personalització, assessoria, descoberta, seguretat digital TIC i creació de dinàmiques, posant l’èmfasi en el fet intergeneracional posant en marxa i connectant el públic existent a l’equipament (infants, joves i gent gran).

Entenem el projecte Jardí Digital, com un projecte en el temps, una bateria d’accions i consolidacions d’espais nous i de preexistents així també com una marca-paraïgues, un concepte que permeti aglutinar accions de tecnologia conscient i inclusiva.

 

Quins són els seus destinataris i objectius?

Entenem l’apropament a la Cultura Digital i accés al món digital com un dret contemporani a posar en valor, per a tots els públics del centre i territori, a través de la interconnexió i posada en comú d’infants, joves i gent gran, especialment, dels grups existents al centre.

 

Objectius

  • Apropar la cultura digital a la comunitat (especialment joves i gent gran) a través del MÒBIL.
  • Fer un ús diferent de la sala d’activitats i sala de gent gran.
  • Crear un espai intergeneracional
  • Vincular i connectar amb oportunitats existents a l’espai (Tardes joves, sala de gent gran, aula TIC, etc).
  • Visibilitzar el CC i el projecte Jardí Digital com un espai de capacitació en l’ús del mòbil (Espais d’interajuda)
  • Explotar totes les possibilitats de mòbil. (música, video, so, compres, projectar, internet, inteactuar, conèixer, informar, etc.)
  • Donar a conèixer i visibilitar les APP (MiS, Policia Local, solitud, etc.)
  • Capacitar per l’aprenetatge de nous aprenentatges (valgui la redundància)
  • Explorar i trobar llenguatges digitals comuns entre els pú