Mostrant resultats per "Serveis Socials" (73 resultats)

Projectes

Canguratge a domicili

Canguratge artístic

Ajuts de menjador escolar

Espai d'informació sobre la tramitació dels ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal per al curs 2023-2024

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

La unitat d’escolarització compartida (UEC) és un servei d’atenció d’acompanyament personalitzat, que complementa l’a...

Pis d’Evolució Personal

Allotjament temporal i compartit per a persones en situació d’exclusió social i residencial. Té la finalitat de promo...

Xarxa Local d'infància

La xarxa és un espai de treball conjunt entre professionals de diferents serveis

Projecte comú #Jardigital

Projecte comú que aposta per el treball de la Cultura Digital amb una óptica intergeneracional.

Enquesta Carta de Serveis

Espais grupals

Tallers per la millora de les competències personals i de gestió econòmica i de la llar

#FemComunitat ningú s'ha de quedar fora

Campanya de sensibilització sobre la necessitat d'implicar-se en la recollida d'aliments per al Punt Solidari

19 i 20 de maig. Recollida d'Aliments per al Punt Solidari

19 i 20 de maig. Recollida d'Aliments pel Punt Solidari del Prat.

Ajuts per a activitats d'estiu i extraescolars

Ajuts municipals per a les actviitats d'estiu i extraescolars

Serveis d'atenció social prestats per entitats del Prat

Conjunt de serveis que es presten des de les entitats del municipi amb la finalitat de contribuir al benestar de les ...

Habitatges d’inclusió

La inclusió social també passa per poder viure de manera autònoma a casa.

Habitatge social

Les polítiques socials d’habitatge són una eina imprescindible per garantir un dret bàsic de tothom.

Taula Local per a l’Habitatge

La Taula és un espai per analitzar i solucionar les problemàtiques d’accés a un habitatge digne.

Tracta'm bé

"Tracta’m bé" és la campanya de prevenció dels maltractaments a persones grans

Taula de Salut Mental Comunitària

Espai de treball per a prevenir i promoure la salut mental.

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Espai Bastida. Economia domèstica

Lloc d’intercanvi de sabers per promoure l’autosuficiència i el benestar personal.

Equipaments

Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Espai Suport. Serveis Socials d’acompanyament

El Punt de Trobada

EBAS Centre - Centre Cívic Palmira Domènech

EBAS Marina

Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

EBAS Sant Jordi - Ribera Baixa

EBAS Sant Cosme

Residència municipal d'avis Penedès

Serveis

Aula Integral de Suport (AIS)

És un recurs educatiu i terapèutic singular que té com a objectiu proporcionar, de forma temporal, una atenció integr...

Servei de proximitat

Atenció a les persones vulnerables

Servei prelaboral del Prat

Gestiona la integració laboral dels usuaris i usuàries, de manera compartida amb ells i elles.

Jo Puc. Programa de suport per al desenvolupament de competències professionals

Treball d’habilitats i emocions.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Llar amb suport

Per a persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Per a persones amb discapacitat intel·lectual que vulguin formar-se i integrar-se al mercat laboral.

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Per a persones amb discapacitat i amb necessitats d’integració social.

Servei d'atenció precoç

Servei especialitzat per incidir en els trastorns del desenvolupament infantil i en les seves causes.

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Valoració i revisió del grau de dependència

Servei multidisciplinar.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Millora i manteniment de l'habitatge

Accions orientades a conservar unes condicions dignes d’habitabilitat i salubritat a totes les llars.

Mesures contra la pobresa energètica

Conjunt d’accions per a l’estalvi de la despesa d’aigua, electricitat i gas.

Unitat d’Atenció a la Dependència (UDEP)

Vetlla perquè les persones amb dependència accedeixin als serveis i prestacions més adequats.

Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS)

Intervenció social i tractament de les dificultats que afecten la integració i el benestar.

Tallers de gestió de l’economia domèstica

Formacions per optimitzar els recursos familiars.

Projecte Antenes. Al Prat no estic sol/sola. Prevenció de la solitud no desitjada

Intervenció comunitària davant l’aïllament no desitjat de qualsevol persona

Suport. Programa de suport socioeducatiu en habitatges temporals d’inclusió

SMART. Programa de suport per al desenvolupament de competències personals

Intervenció grupal i de suport socioeducatiu.

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies - SOAF

Orientació i suport emocional.

Programa calor i cafè

Millora de la qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones usuàries

Acompanyament i suport a la inserció sociolaboral

Conjunt d’accions socioterapèutiques

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Orientació sobre consum de drogues i altres addiccions

Atenció a dones en situació de risc per violència masclista

Atenció, protecció, recuperació i assessorament.

Tarifació social de les escoles bressol municipals

Adaptació de preus en l’educació 0-3.

Ajuts per a alimentació i higiene infantil

Prestació econòmica per cobrir les necessitats bàsiques de la infància.

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Punt d'orientació jurídica

Descobriu com rebre assistència jurídica gratuïta.

Prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques

Ajuts puntuals a persones o famílies.

Atenció d’urgència i emergència social

Servei d’atenció social d’urgència per a situacions imprevistes fora de l’horari dels servies socials.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

Valoració i atenció d’infants en risc d'exclusió social.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

Allotjament d’urgència

Residència temporal i cobertura de les necessitats bàsiques.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Menjador social

Dinars per a persones grans.