Atenció a dones en situació de risc per violència masclista

Què és el servei?

És un servei que articula i gestiona les diferents intervencions d’atenció, protecció i recuperació, dirigides a les dones en situació de violència masclista i als seus fills i filles. Forma part dels serveis de la ciutat que treballen contra la violència masclista i, per tant, del Circuit contra la violència masclista del Prat .

Què ofereix?

  • Assessorament i acompanyament a les dones i als seus fills i filles en el  procés de recuperació.
  • Tramitació del servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de la violència de gènere (TAM-VG).
  • Proposta d’accés als serveis especialitzats d’atenció i acolliment residencial.
  • Elaboració d’informes acreditatius de la situació de víctima de violència per accedir a la Renda Activa d’Inserció (RAI), sempre que s’acompleixin tots els requisits.
  • Orientació a homes que han exercit violència masclista cap a serveis especialitzats.

A qui s’adreça?

A totes les dones del municipi i als seus fills i filles que es trobin en situació de risc per violència masclista i als homes que han exercit aquest tipus de violència.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. També és possible accedir-hi via el Servei d’Atenció d’Urgència Social o d'altres serveis del circuit de violència masclista (SIAD), Policia Local o Mossos d'Esquadra, entre d’altres.

Cost del servei

Gratuït.

 

Temes relacionats

Atenció d’urgència i emergència social

Servei d’atenció social d’urgència per a situacions imprevistes fora de l’horari dels servies social

Circuit contra la violència masclista

Descobriu què és i com s’hi pot plantar cara.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Un punt de referència per a les dones del Prat.