Què és?

És un equip de professionals interdisciplinari i especialitzat en l'atenció de persones que es troben en situació de sensellarisme i/o infrahabitatge, insalubritats i altres necessitats associades al municipi.

Què ofereix?

  • Atenció especialitzada en medi obert, més enllà dels despatxos, i on es trobin les persones amb necessitat d'atenció, tant a la via pública com al domicili, amb l’objectiu d’arribar a aquells casos d’especial complexitat i amb alta vulnerabilitat social i que requereixin d'atenció continuada i de proximitat i que per si mateixos no són capaços d’arribar als serveis socials i/o sanitaris que precisa la seva problemàtica concreta.
  • Una primera valoració allà on es troba la persona i mitjançant l'establiment del vincle educatiu i tractament assertiu comunitari.

  • Un pla de treball per a cada persona, coordinat entre les seccions de Salut i Consum i Serveis Social, d'acord a les necessitats, capacitats i preferències de cada persona atesa, per tal de procurar la seva reinserció, tractament i allotjament.

A qui s'adreça?

A persones en situació de sensellarisme i/o infrahabitatge, insalubritats i altres necessitats associades, del municipi.

Cost del servei

Gratuït.

Article a la revista El Prat estiu 2017

Entrevista radiofònica amb la referent de SPAI i el cap e Serveis de Salut Pública i Consum (7 de juliol de 2017)

 

Altres serveis relacionats

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Orientació sobre consum de drogues i altres addiccions

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Orientació sobre consum de drogues i altres addiccions

Programa calor i cafè

Millora de la qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones usuàries