Suport. Programa de suport socioeducatiu en habitatges temporals d’inclusió

Què és el servei?

És un programa intensiu d'intervenció social que fa un treball relacional, educatiu i sociolaboral a través d'habitatges temporals, amb famílies en situació d’exclusió residencial i social.

Què ofereix?

  • Programa social d'intervenció en el nucli familiar a través de l'acompanyament intensiu d'un o una professional especialitzat o especialitzada.
  • Lloguer temporal i limitat d'un habitatge municipal.
  • Activitats grupals per al desenvolupament de competències personals i professionals.
  • Accions formatives per facilitar la inserció laboral.
  • Acompanyament en la cerca d'habitatge.

A qui s’adreça?

A persones i/o famílies amb problemàtica social i/o econòmica greu ateses pels serveis bàsics d'atenció social.

Com s’hi pot accedir?

A través del servei d'atenció social d'urgència i emergència social, dirigint-se a la Oficina Integral d'atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Les famílies i/o persones beneficiàries han d'abonar un lloguer ajustat a la capacitat econòmica de la unitat familiar.

Contingut 1: Mòdul bàsic