Ajuts per a activitats socioeducatives

Què és el servei?

Es tracta d’una sèrie d’ajuts econòmics, vinculats a un pla d'intervenció social, amb l'objectiu d'aconseguir que els infants amb necessitats socioeducatives participin en activitats de lleure. Aquesta participació té la finalitat de contribuir a socialitzar-los i reforçar el treball educatiu que es fa a través d'altres àmbits.

Què ofereix?

  • Suport econòmic a les famílies per a la participació dels infants en activitats de lleure educatiu: esplai diari, activitats esportives, casals d'estiu, entre d’altres.
  • Participació en el Pla d'intervenció social en què s’adscriuen els ajuts.

A qui s’adreça?

A famílies amb infants ateses pels serveis bàsics d'atenció social.

Com s’hi pot accedir?

A través del servei d'atenció social d'urgència i emergència social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'uno una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Variable en funció de l'ajut i el cost de l'activitat.