Valoració i revisió del grau de dependència

Què és el servei? 

És un servei en què diversos equips multidisciplinaris tenen la missió de valorar la dependència, d’acord amb els barems que fixa la Llei 39/2006, de la Generalitat de Catalunya.

Què ofereix?

  • Valoració tècnica de la dependència.
  • Emissió de proposta de grau i nivell de dependència.

A qui s’adreça?

A persones de qualsevol edat que es trobin en situació de dependència segons el que estableix la Llei 39/2006 i que resideixin al Prat de Llobregat.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, a través de la tramitació dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.