Llar amb suport

Què és el servei?

Servei que es desenvolupa en l’estructura d’un habitatge ordinari i que té per objectiu facilitar un entorn substitutiu de llar, adaptat a les necessitats d’assistència de la persona amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental. Permet potenciar la seva autonomia personal i social i afavoreix la vida comunitària i la seva integració en un entorn normalitzat.

A qui s’adreça?

A persones amb problemes de socialització provocats o agreujats per una malaltia mental.

Com s’hi pot accedir?

A través d’una derivació prèvia del servei públic de salut mental competent.

Cost del servei

Segons la normativa vigent.

Altres

La titularitat d’aquests espais correspon al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.