Què és el servei?

És un itinerari de suport a la inserció sociolaboral que té la finalitat d'oferir oportunitats de canvi i de creixement personal, facilitar noves competències professionals i evitar el deteriorament emocional.

Què ofereix?

  • Sessions de treball individual i/o grupal per a l'aprenentatge d'eines bàsiques per a la recerca de feina.
  • Sessions d'entrenament emocional en què es treballen la motivació i la capacitació personal.
  • Sessions d'alfabetització digital per a la recerca de feina.
  • Horts socials, un espai de treball en grup que fomenta les habilitats de relació i ajuda a mantenir l'activitat personal.
  • Accions de formació i d'aprenentatge en competències professionals específiques.

A qui s’adreça?

A persones en situació d'atur amb dificultats d'inserció i en risc d’exclusió, ateses pels serveis bàsics d'atenció social.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Díptic Jo Puc per a persones

Díptic Jo Puc per a persones (pdf - 3023021 bytes)

Guia de cursos laborals amb suport

Guia de cursos laborals amb suport (pdf - 5534229 bytes)

Orientació, acompanyament i derivació a espais per a la millora de les competències professionals.

Taller d'alfabetització digital per tenir adreça electrònica, saber utilitzar el Word per guardar i actualitzar el currículum i aprendre a inscriure's a ofertes de feina en diferents webs.

Taller per identificar habilitats i talents, veure què estem fent per buscar feina i què podem fer diferent i com podem trencar rutines i provocar canvis.

Taller de conversa per superar amb més garanties d'èxit una entrevista de feina. Es treballaran temes d'alfabetització bàsica en funció de les necessitats del grup.

Aquest espai, a part del treball per promoure l'apoderament i les competències bàsiques de les persones usuàries de serveis socials, també inclou la figura de la prospectora laboral amb l'objectiu d'intermediar amb el teixit empresarial del Prat en coordinació amb el Centre de Promoció Econòmica. La finalitat és aconseguir ofertes laborals en funció dels perfils atesos, acompanyar en el procés de selecció i fer un seguiment un cop iniciat el treball per tal de garantir l'èxit d’ambdues parts.
En el mateix espai es contempla l’organització i realització de formacions laborals de baixa exigència i curta durada, proposades en funció de les necessitats empresarials detectades i dels perfils atesos.

Fitxes relacionades

Espai Bastida. Economia domèstica

Lloc d’intercanvi de sabers per promoure l’autosuficiència i el benestar personal.