Ajuts per a alimentació i higiene infantil

Què és el servei?

És una ajuda econòmica per a alimentació i higiene infantil amb la finalitat de contribuir a cobrir necessitats bàsiques de la petita infància.

Què ofereix?

Xecs del programa CaixaProinfància per comprar productes d'alimentació i higiene infantil bàsica en determinats establiments.

Accions complementàries que ajuden a fixar els compromisos de millora en el desenvolupament dels hàbits d'alimentació i higiene dels infants.

A qui s’adreça?

A famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social ateses per serveis bàsics d'atenció social, amb infants d'entre 0 i 3 anys.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Ajuts individuals complementaris de menjador escolar

Per garantir l’accés al servei a famílies en risc d'exclusió social.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Ajuts per a activitats socioeducatives

Ajuts per a activitats socioeducatives.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei d’Intervenció Socioeducativa - SIS

Servei adreçat a infants i adolescents en situació de desemparament.

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

Valoració i atenció d’infants en risc d'exclusió social.