Atenció d’urgència i emergència social

Què és el servei?

El servei d’atenció d’urgència i d’emergència social està destinat a atendre situacions imprevistes en les quals perilla la seguretat i la cobertura de les necessitats bàsiques. Per tal de donar cobertura a aquestes situacions el servei es presta fora de l’horari i dels circuits d’atenció ordinaris.

Què ofereix?

  • Atenció social immediata.
  • Ajuts d’urgència social.
  • Activació de les mesures de protecció necessàries per donar resposta a les situacions d'urgència i emergència social.

A qui s’adreça?

A persones i famílies que requereixen una atenció urgent derivada de situacions de risc greu, calamitat pública o catàstrofe.

Com s’hi pot accedir?

Per accedir al servei poseu-vos en contacte, presencialment o per telèfon, amb la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS), la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, els serveis sanitaris d'urgència o el Jutjat de Guàrdia.

Cost del servei

Gratuït.

Altres ubicacions

  • Policia Local: c. del Riu Llobregat, 2-4. Tel. 93 478 72 72 / 092
  • Mossos d'Esquadra:  av. de l'Onze de Setembre, 26-28. Tel. 93 554 12 40 / 112  
  • Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP): c. d'Empúries, 1-3. Tel. 93 370 30 18
  • Jutjat de Guàrdia:  pl. de l'Amistat, 1. Tel. 93 551 90 04