Servei d'atenció precoç

Què és el servei?

Al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), es brinda un servei social d'atenció especialitzada que incideix en els trastorns del desenvolupament infantil i en les situacions de risc que puguin provocar-los.

Què ofereix?

  • Diagnòstic interdisciplinari del desenvolupament de l’infant, de la situació familiar i de l'entorn.
  • Avaluació continuada del desenvolupament de l'infant.
  • Intervenció terapèutica interdisciplinària a l'infant i al seu entorn immediat a través de la logopèdia, la fisioteràpia o el tractament psicològic, entre d’altres.

A qui s’adreça?

A infants fins als 6 anys que estiguin en risc de patir transtorns de desenvolupament.

Com s’hi pot accedir?

Hi ha dues vies d'accés al servei d'atenció precoç. S’hi pot anar directament, posant-se prèviament en contacte amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família, o bé a través de la derivació d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

Cost del servei

Gratuït.

Altres

Es tracta d’un servei del Sistema català de serveis socials, coordinat per l’àrea d’Afers Socials i Famílies del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.