Xarxa Local d'infància

Suport als centres educatius i a la ciutadania per millorar la orientació acadèmica i professional de l’alumnat amb l’objectiu d’afavorir la continuïtat dels processos formatius i la reducció de l’abandonament prematur dels estudis postobligatoris.

Es coordina amb els Serveis educatius del Departament d’Educació de la Generalitat i amb el conjunt de professionals que integren la Xarxa d’Orientació del Prat.

 

Què ofereix

 • Coordinació de les activitats generals de tutoria, orientació i acompanyament entre els centres i els serveis de la zona per tal d’evitar l’absentisme i l’abandonament i afavorir l’èxit escolar i la continuïtat dels processos formatius
 • Seguiment i coordinació de l’orientació a l’alumnat de 4t d’ESO, potenciant l’acompanyament per assegurar la continuïtat dels processos formatius de tot l’alumnat que no gradua.
 • Difusió de l’oferta dels estudis postobligatoris entre el conjunt dels serveis, centres, famílies i alumnes.
 • Elaboració de recursos d’orientació i activitats adreçades a professionals, alumnat i famílies.
 • Coordinació, amb el Servei Educatiu, de la Xarxa d'Orientació del Prat: elaboració de la Guia d'Orientació, organització i validació del conjunt d'activitats desenvolupades al llarg del curs, posada en comú de recursos, activitats i serveis adreçats als joves de la ciutat que poden formar part dels Plans d'acció tutorial o complementar el treball d'orientació als centres.
 • Elaboració de la guia d'orientació del Prat :  https://sites.google.com/xtec.cat/orientacioprat/inici
 • Accions de difusió de la campanya de preinscripció i matrícula dels ensenyaments postobligatoris, d'ensenyaments d'adults i d'idiomes.
 • Jornada d’Orientació Acadèmica i Professional, adreçada a alumnat de 2n de batxillerat i cicles formatius de grau superior.
 •  Jornada d’Orientació de cicles formatius de grau mitjà, adreçada a alumnat de 4rt d’ESO de tots els centres públics i concertats del municipi.

 

 

  Documents relacionats

  PROTOCOL PER A LA DETECCIÓ I ABORDATGE DELS MALTRACTAMENTS ALS MENORS (pdf - 1151627 bytes)

  MEMÒRIA 2010-2018 (pdf - 377840 bytes)