Habitatge social

L’habitatge és un dret bàsic de les persones que contribueix a la cohesió social i a la qualitat de vida. Les polítiques socials d’habitatge s’impulsen i s’articulen de manera coordinada entre Prat Espais i l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials i promouen serveis que garanteixen l’atenció a les persones en relació amb les necessitats bàsiques en matèria d’habitatge.

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya,...

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d...

Intermediació en deutes de l’habitatge

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l...

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Informació relacionada

Espai Bastida. Economia domèstica

Lloc d’intercanvi de sabers per promoure l’autosuficiència i el benestar personal.

Taula Local per a l’Habitatge

La Taula és un espai per analitzar i solucionar les problemàtiques d’accés a un habitat...