Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Què és el servei?

És un servei d’informació, orientació i assessorament dirigit a totes aquelles persones, consumidores o no, que necessiten informació sobre temes relacionats  amb el consum de drogues il·legals, alcohol, tabac, ludopaties i altres addiccions.

Què ofereix?

  • Assessorament i informació respecte a conductes addictives.
  • Orientació i atenció a les famílies de persones amb problemes d’addicció.

A qui s’adreça?

Tant a persones consumidores com a no consumidores. Especialment, a familiars de persones amb conducta addictiva que estiguin seguint tractament al Servei Integral per a les Conductes Addictives (SPAI).

Com s’hi pot accedir?

Aquest servei es pot prestar puntualment via telefònica (93 478 28 92) o presencialment, a través d’entrevistes concertades.

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Atenció a joves i adolescents en el consum de drogues

Orientació, assessorament i treball educatiu

Programa calor i cafè

Millora de la qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones usuàries

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei de proximitat

Atenció a les persones vulnerables