Prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques

Què és el servei?

Es tracta d’un seguit d’ajuts econòmics que atorga l'Ajuntament, a través dels serveis socials, a persones o famílies per pagar deutes, comprar productes o utilitzar serveis. L’objectiu és donar resposta a situacions de necessitats puntuals i urgents i assegurar la cobertura de les necessitats més bàsiques de subsistència.

Què ofereix?

  • Ajuts econòmics de suport familiar puntuals, vinculats a un pla d’intervenció social.
  • Ajuts econòmics d’urgència social per atendre situacions sobrevingudes i de caràcter temporal.

A qui s’adreça?

A persones o famílies empadronades al municipi amb recursos econòmics insuficients per atendre les necessitats bàsiques de subsistència (alimentació, salut, higiene i roba bàsica, allotjament i seguretat).

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Gratuït.