Acompanyament i suport a la inserció sociolaboral

Què és el servei?

És un conjunt d'accions de caràcter socioterapèutic per a la consolidació d’un estil de vida lliure de drogues. Es porta a terme a través de diferents programes per afavorir l'autonomia personal, la formació i la inserció laboral.

Què ofereix?

  • Una intervenció integral per a la rehabilitació de la conducta addictiva des del punt de vista psicològic i socioeducatiu.
  • Un acompanyament individualitzat a les persones que hagin finalitzat el seu programa de rehabilitació.
  • Eines i activitats per a l’aprenentatge i l’adquisició de les habilitats i capacitats necessàries per incorporar-se al mercat laboral.

A qui s’adreça?

A persones que es troben en diferents moments del procés de rehabilitació de la conducta addictiva.

Com s’hi pot accedir?

Per accedir a aquest servei cal concertar cita prèvia.

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Atenció a joves i adolescents en el consum de drogues

Orientació, assessorament i treball educatiu

Atenció i assessorament en l'àmbit de les conductes addictives

Orientació sobre consum de drogues i altres addiccions

Programa calor i cafè

Millora de la qualitat de vida i els hàbits de salut de les persones usuàries

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Servei de proximitat

Atenció a les persones vulnerables