Punt d'orientació jurídica

Què és el servei?

És un servei d'orientació jurídica, prestat per advocats del Col·legi d'Advocats de Barcelona, per donar un primer consell jurídic orientador, no directiu, sobre problemàtiques diverses. Se n'exceptuen les consultes sobre dret del treball, Seguretat Social i estrangeria.

Què ofereix?

Facilita un primer consell orientador per part d’un dels advocats de l’ICAB, a més d’informació respecte a la documentació necessària per sol·licitar assistència jurídica gratuïta.

A qui s’adreça?

A persones usuàries dels serveis bàsics d'atenció social i d'altres serveis de les xarxes professionals que hi estan vinculades.

Com s’hi pot accedir?

A través de cita prèvia que s'ha de demanar als serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. 

Cost del servei

Gratuït.