Servei de canguratge a domicili, dins del servei d'atenció domiciliària (SAD), sol·licitat a través del porfessional social en els equipaments de EBAS o OIAS, o a través de un formulari d'inscripció.

Consisteix en el fet que una persona professional acudeixi a l'habitatge de la persona sol·licitant, per proporcionar atenció i assistència als infants de 0 a 14 anys. La figura de la professional, no desenvoluparà únicament un paper de guarda i cura, sinó també un acompanyament socioeducatiu, de valors, hàbits saludables i emocional dels infants.

El servei donarà la possibilitat d'oxigenar a les famílies sol·licitants per poder executar activitats socials, personals, d'inserció laboral o millora de l'ocupabilitat per exemple.

Les inscripcions es duran a terme amb el/la professional social, als equipaments pertinents i disposarà d'una borsa d'hores mensual. 

On es pot sol·licitar?
Si no ets persona usuària de Serveis socials
Atenció presencial: OIAS: Centre Cívic Palmira Domènech. C. de Lo Gaiter del Llobregat, 112
Dimecres de 16 a 17:30 h i dijous de 9 a 13:30 h
Atenció telemàtica: A través del correu electrònic de cures@elprat.cat o amb aquest formulari
Si ets persona usuària de serveis socials
EBAS CENTRE: Centre Cívic Palmira Domènech. C. de Lo Gaiter del Llobregat, 112
EBAS SANT COSME: C. del Riu Llobregat, 93
EBAS MARINA: C. de la Carretera de la Bunyola, 49
EBAS SANT JORDI RIBERA BAIXA: C. de Dolores Ibárruri, 45


 

Qui el pot sol·licitar?

Servei puntual, esporàdic, per a situacions urgents o sobrevingudes – on no hi ha suport familiar/social
Servei dirigit a famílies amb situacions de:

  • Poca xarxa social dins de la unitat familiar.
  • Menors de 0 a 2 anys que no es poden incloure en altre tipus de servei de canguratge del projecte TxC. Els altres serveis comencen a partir de 3 anys.
  • En situació d'inserció sociolaboral, processos de selecció-entrevistes o formacions laborals, necessiten de manera puntual, la cura dels infants dels qui són responsables/tutors.
  • Que necessiten preservar l'assistència de l'infant a l'escola de manera puntual.
  • Per preservar el respir dels tutors legals i espais d'autocura, participant en activitats per millorar la seva situació emocional/anímica.
  • Requereixen ajuda en la gestió de temps de qualitat amb els infants i suport socioemocional.
  • Per motius de salut/malaltia dels progenitors o persones responsables tutores.
  • En situació on amb les altres modalitats de canguratge o serveis, no és pot cobrir les necessitats de cura dels infants.


Per a més informació contacteu amb cures@elprat.cat